Waranmottagning

Waran är ett läkemedel som används för att behandla och förebygga blodproppar. Medicineringen med Waran kräver individuellt anpassad dos, därför måste man regelbundet lämna blodprov för att kontrollera PK INR-värdet.
Terapeutisk dos (vid Waranbehandling) brukar ligga på mellan 
2-3, vid högre värden finns risk för blödning, vid låga värden risk för proppbildning.
Vid mekanisk hjärtklaffprotes är det viktigt att PK INR inte understiger 1,8 då risken för proppbildning är ökad, i dessa fall brukar man sätta in lågmolekylära heparininjektioner, (blodförtunnande) ex Fragmin.

Viktigt att du kommer för provtagning på det datum som din läkare ordinerat. Välkommen till laboratoriet kl 08:00-10:00 samt kl 14:00-15:00 måndag-torsdag eller efter överenskommelse med din husläkare (lab stängt tisdagar ojämna veckor kl 12:30-14:00), anmäl dig därefter i receptionen. Samma dag blir du uppringd av Waransköterska Camilla eller annan sköterska som ger besked om Warandosering .
Lunchstängt kl 12:00-13:00.

Tänk på:

  • Warantabletterna bör tas ungefär vid samma tid varje dag, förslagsvis på eftermiddagen eller kvällen.
  • Vid behov av febernedsättande eller smärtstillande mediciner bör man i första hand använda medel innehållande paracetamol, t ex Panodil, Alvedon eller Curadon.
  • Läkemedel innehållande acetylsalicylsyra, t ex Magnecyl, Treo eller Bamyl bör undvikas pga ökad blödningsrisk.
  • Vissa läkemedel kan påverka PK INR, diskutera nya läkemedel med din husläkare. Undvik hälsokostpreparat som kan påverka Waraninställningen.

Komplikationer:

  • Mottagningen bör kontaktas vid blödning, t ex blod i urinen, stora blåmärken eller kraftigt näsblod samt inför operationer eller tandutdragningar.
  • Vid komplikationer på kvällstid eller under helger bör akutmottagning på Danderyds Sjukhus kontaktas.