Avgifter

  • Besök hos läkare 250 kr
  • Besök hos distriktssköterska/sjuksköterska 250 kr
  • Barn under 18 år 0 kr
  • Psykolog 250 kr
  • Medicinsk fotvård 250 kr

Uteblivet besök
Vid förhinder var vänlig avbeställ tiden senast 24 timmar före avtalad tid. Uteblivet besök eller för sent avbokat besök debiteras med 400 kr (hemskickad faktura). Detta gäller även för barn och ungdomar under 18 år samt för dig som har frikort (högkostnadsskydd gäller ej). Återbud kan lämnas dygnet runt på telefonsvarare.

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet betyder att du betalar ett maxbelopp i patientavgifter under 1 år. När du uppnått maxbeloppet, som f n är 1200 kronor, får du ett frikort som ger dig rätt till kostnadsfri vård.