Diabetesmottagning

Vår diabetesmottagning erbjuder dig som lever med diabetes stöd och fortlöpande vård.

Diabetesmottagningen leds av en specialistsjuksköterska inom diabetesvård med uppgift att ge handledning, utbildning, råd, information och stöd till dig som har diabetes så att du på bästa sätt ska kunna hantera och leva med din sjukdom.

Diabetesvården hos oss är organiserad i team. Patientansvarig läkare och diabetessjuksköterskan ingår alltid i teamet tillsammans med dig. Utifrån varje persons individuella behov kan även fotterapeut, dietist, fysioterapeut och psykolog ingå i ett diabetesteam.

På Fem Husläkare samarbetar vi med det nationella kvalitetsregistret NDR (Nationella diabetesregistret). NDR är ett nationellt kvalitetsregister som används för att utveckla och säkra diabetesvårdens kvalitet.