Diabetesmottagning

Vi hjälper dig att sköta din diabetes

Vår diabetesmottagning arbetar enligt Nationella Riktlinjer för diabetes och erbjuder dig regelbundna kontroller hos läkare och diabetessköterskor.

På vårdcentralen finns en speciellt utbildad diabetessköterska med uppgift att ge råd och information till dig som har diabetes så att du kan klara din behandling och leva med diabetes på bästa möjliga sätt. Vår diabetessköterska ger råd om kost, motion, mäter blodtryck och hjälper dig komma igång med självtester av blodsockret.

Diabetessköterskan kan även skriva remiss till medicinsk fotvård.

På 5 Husläkare registrerar vi diabetespatienter till det nationella kvalitetsregistret NDR (Nationella Diabetesregistret). NDR är ett nationellt kvalitetsregister som används för att utveckla och säkra diabetesvårdens kvalitet.

Läs mer här,
Diabetesförbundet
FYSS