Hemsjukvård

Behöver du regelbunden medicinsk hjälp i ditt hem i mer än 14 dagar kan du skrivas in i hemsjukvården efter särskild bedömning av hälso- och sjukvårdspersonal.

I hemsjukvården arbetar distriktssköterska, undersköterska och husläkare tillsammans för dig som av olika hälsoskäl inte kan komma till mottagningen. Vi hjälper dig i din hemmiljö i nära samarbete med anhöriga, hemtjänst, sjukhus och andra vårdgivare. Våra sköterskor hjälper bland annat till med såromläggningar, delning av mediciner, provtagning och injektioner.