Vår verksamhet

Hos oss arbetar distriktsläkare, distriktsköterskor, undersköterskor, mottagningssköterskor, medicinska sekreterare, psykoterapeut och psykolog. Vi har även en diabetessköterska och en astma/KOL sköterska.