Recept

Receptförnyelse
Du som är patient hos oss och som senaste året fått läkemedel förskrivet från vårdcentralen 5 Husläkare kan i vissa fall få detta förnyat utan läkarbesök. Det gäller långvarig eller återkommande medicinering som fungerar bra. Hör av dig i god tid. Det tar några dagar för en receptförnyelse. Ditt recept hanteras elektroniskt och kan hämtas ut på valfritt apotek.

Vi behöver följande uppgifter vid receptförnyelse:

  • Namn och personnummer
  • Medicinens namn och styrka
  • Uppgift om dosering

Receptönskemål via internet
Du kan lämna önskemål om receptförnyelse via Mina vårdkontakter förutsatt att du har eller skaffar dig ett personligt konto där. Du får sedan svar via Mina vårdkontaker.

Receptönskemål via telefon
Telefon: 08-123 446 60
Telefontid måndag till fredag kl. 08.00-17.00

Genom att anmäla dig till Receptregistret på Mina vårdkontakter kan du få samlad information om recept som skrivits ut till dig.

Högkostnadsskydd finns för läkemedel. Det innebär att du inte behöver betala mer än totalt 2200 kr under en 12-månaders period för de läkemedel du har fått utskrivna på recept.