Psykosociala teamet och BVC flyttar in!

Nu har psykosociala teamet och BVC flyttat in i våra nyrenoverade lokaler på entréplan!