Patientavgifter

Vi följer VG-Regionens fastställda prislista. Frikort gäller. Uteblivna besök debiteras*.

*För avgiftsfria besök debiteras 100 kr vid uteblivet besök.

 

Läkarbesök listad

100 kr

Läkarbesök olistad

300 kr

Sjuksköterskebesök listad

50 kr

Sjuksköterskebesök olistad

100 kr

Sjuksköterskebesök över 65 år

0 kr

Psykoterapeut/kuratorbesök

50 kr

Barn och ugdom upp till 19 år

0 kr

Ädre över 85 år

0 kr