Patientavgifter

Nya patientavgifter från 1 april

Nya patientavgifter inom VGR

Regionfullmäktige har beslutat om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen (VGR) från och med 1 april. Detta innebär att ett flertal patientavgifter höjs samt att en ny patientavgift införs för digitala vårdbesök, både för chatt och telefonrådgivning. Den nya avgiften för digitala vårdbesök påverkar därmed patienter som använder Mitt PTJ eller andra e-tjänster som till exempel appen Vård och hälsa, 1177 etc.

De huvudsakliga förändringarna innebär bland annat att:

- Patientavgiften för läkarbesök höjs från 100 till 200 kronor (gäller den vårdcentral där du som patient är listad).
- Patientavgiften för besök på rehabmottagning höjs från 100 till 200 kronor.
- Patientavgiften för besök hos sjuksköterska återinförs för personer som fyllt 65 år och blir 50 kronor (gäller den vårdcentral där du som patient är listad).
- En patientavgift införs för digitala vårdbesök som chatt och telefonrådgivning när detta ersätter ett mottagningsbesök. Det digitala vårdbesöket kostar 80 procent av vad ett motsvarande fysiskt besök hade kostat.
- Högkostnadsskyddet i öppen vård höjs från 1300 kronor till 1400 kronor.
- Patientavgiften för besök på akutmottagningen höjs från 300 till 400 kronor.

På 1177.se kan du läsa mer om patientavgifter och vad som gäller i Västra Götaland https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-vastra-gotaland/