Vaccination

Här hittar du mer information om vaccination.

Vaccination utfällbar lista

Covid-19

Vi samarbetar med Heartbeat som vaccinerar på Uddevalla sjukhus, gamla akutmottagningen. Där kan du boka tid eller komma på drop-in för dos 1 och 2 om du är 12 år eller äldre, och dos 3 och 4 om du är 18 år eller äldre. Tänk på att det ska ha gått 4 månader sedan du fick dos 3. 

Höstdos: Så länge man är över 18 år får man ta en höstdos oavsett antal doser som man tidigare tagit. Det viktiga är att det gått minst fyra månader sedan föregående dos.

För information inklusive öppettider, drop-in samt bokning av tid, besök deras hemsida: stoppacovid.nu

Vaccination på mottagningen endast vid undantagsfall

På vårdcentralen förekommer ingen vaccination mot Covid-19 och vi har inte heller något vaccin tillgänligt i våra lokaler på regelbunden basis. Undantag görs i särskilda fall, exempelvis för allergiska patienter som inte får vaccinera sig hos extern vårdgivare. Bokning av detta sker via sköterskerådgivningen.

Influensa

Nu har vi genomfört tre dagars vaccination. Om du ännu inte har hunnit vaccinera dig är du välkommen att boka tid hos oss för vaccinering. Hör av dig via vår app Mitt PTJ eller ring oss på 0522-392 80.

Vem bör vaccineras?

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du är:

 • 65 år och äldre
 • gravid
 • vuxen eller barn över 6 månader med:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår/instabil astma
  • nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, orsakad av till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • diabetes typ 1 och 2
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Kostnad

Om du tillhör någon av grupperna ovan är vaccinationen gratis.

Vaccinationsbevis

Om du fått två vaccindoser kan bevis hämtas från e-hälsomyndigheten, covidbevis.se. Om du saknar Bank-ID kan det beställas på en särskild blankett som finns att skriva ut från e-hälsomyndighetens hemsida. Vårdcentralen kan inte utfärda några bevis.