Information

På Centralhälsan Silentzvägen arbetar vi för att alla ska bli bemötta med respekt, det gäller patienter, anhöriga samt vårdpersonal. Det är i första hand ditt medicinska tillstånd som avgör vilken vårdgivare du behöver.

Diskriminerande krav

Som patient har man inte rätt att ställa diskriminerande krav på att du ska behandlas av personal som har ett visst kön, etniskt ursprung, religion eller liknande. Om du ställer diskriminerande krav och tackar nej till behandling av viss personal betyder det att du tackar nej till erbjuden vård. Om du tackar nej till vården som erbjuds kan du kontakta annan vårdgivare. Ingen vårdgivare har dock rätt att möta diskriminerande krav i val av vårdpersonal.

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/lagar-och-bestammelser/rattigheter-i-motet-med-varden/