Sjuksköterskor

På sköterskemottagningen hjälper vi med vaccinationer, ordinerade behandlingar, småskador, infektioner, såromläggningar och mycket annat. Mottagningar finns för barn, diabetes, astma/KOL, hjärta/kärl, inkontinens samt livsstil inklusive rökavvänjning.

Boka tid

Tidbokning görs via telefon 0522-392 80 eller digitalt via Mitt PTJ.

Våra sjuksköterskor


Anna Jacobsson

Distriktssköterska, BVC

Annette Johansson
Mottagningssköterska, rökavvänjning, diabetes- och inkontinenssköterska

Ann-Louise Holm
Mottagningssköterska, vårdsamordnare psykisk ohälsa

Emma Melin
Distriktssköterska 

Madeleine Andersson
tf verksamhetschef, Distriktssköterska, astma/KOL-mottagning

Margareta Axelsson
Mottagningssköterska

Mattias Andersson
Mottagningssköterska

Sara Amberin Danielsson
Mottagningssköterska

Sara Sjöholm
Distriktssköterska, BVC