Prostatacancertestning

Vi är provtagningscentral för projektet Organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen.

Under 2020–2022 prövas organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen för män födda 1970–1972. Syftet är att erbjuda män samma information om  prostatacancertestning och att organisera testningen på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt i regionen. Centralhälsan Silentzvägen ingår i pilotprojektet som en av de anslutna provtagningscentralerna. 

Om du har fått ett brev med erbjudande om att delta är du välkommen att vända dig till oss för provtagning. Välkommen på drop-in.

Välkommen!