BVC

På vår barnvårdscentral träffas distriktssjuksköterskrna Anna och Sara varje dag och på läkar-BVC jobbar distriktsläkarna Elisabeth, Johan och Thomas. På Centralhälsan tycker vi det är viktigt med kontinuitet - att få träffa samma sköterska och läkare varje gång.

Vi erbjuder alltid hembesök till alla nyfödda och vid 8 månaders ålder samt har föräldrautbildningar för att erbjuda nya kontakter och stöd i föräldraskapet. I samband med föräldrautbildning finns bland annat möjlighet att lära sig hjärt-lungräddning på barn.

Anna 0522-392 99
Sara 0522-392 93

Telefontid
Måndag-fredag 08:00-09:00, all övrig tid går det bra att lämna ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.

Mottagning enligt överenskommelse.