BVC

Välkommen till vår Barnavårdscentral!

Kontinuitet

På vår barnvårdcentral träffas distriktssjuksköterskrna Anna och Sara varje dag och på läkar-BVC jobbar distriktsläkarna Elisabeth och Johan. På Centralhälsan tycker vi det är viktigt med kontinuitet - att få träffa samma sköterska och läkare varje gång.

Vårt utbud

Vi erbjuder alltid hembesök till alla nyfödda och vid 8 månaders ålder samt har föräldrautbildningar för att erbjuda nya kontakter och stöd i föräldraskapet. I samband med föräldrautbildning finns bland annat möjlighet att lära sig hjärt-lungräddning på barn.

En ny gruppverksamhet är babymassage under ledning av BVC-sköterskan Anna.

Kontakt

Mottagning enligt överenskommelse.

Anna: 0522-392 99
Sara: 0522-392 93

Telefontid: Måndag-fredag 08:15-09:00
All övrig tid går det bra att lämna ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.