Lista dig

För att lista dig hos oss kan du antingen fylla i en listningsblankett eller logga in på 1177 e-tjänster.

1177

Du listar dig via 1177 e-tjänster genom att logga in med BankID.

Om du saknar Bank-ID

Om du saknar Bank-ID kan du ringa till oss och be om att få en listningsblankett hemskickad, som du därefter får signera och sända tillbaka. Vi registrerar när blanketten kommit åter till oss.

Listningsblankett

Om du önskar lista dig via en blankett kan du ringa till oss och be om att få en listningsblankett hemskickad, som du därefter får signera och sända tillbaka. Vi registrerar när blanketten kommit åter till oss.

Du har också möjlighet att komma förbi vårdcentralen när du önskar och signera en listningsblankett direkt på plats.