Psykosocialt team

Vi vet värdet av att snabbt och enkelt kunna få kontakt och hjälp när den psykiska hälsan sviktar. Hos oss är det korta väntetider både för akuta och mer planerade besök, liksom en direkttelefonlinje varje dag.

Kontakt

Direkttelefonlinje

0522-392 94
Varje dag klockan 13-14

Telefon

0522-392 80
Övriga tider

Personal


Charlotte Ohlsson
Leg. psykoterapeut

Susanne Marksund
Kurator

Ann-Louise Holm
Vårdsamordnare psykisk ohälsa, sjuksköterska

Eva Sallander-Åsberg
Rehabkoordinator