Psykosocialt team

Vi vet värdet av att snabbt och enkelt kunna få kontakt och hjälp när den psykisa hälsan sviktar. Hos oss är det korta väntetider både för akuta och mer planerade besök, liksom en direkttelefonlinje varje dag klockan 13-14, telefonnummer 0522-392 94. Övriga tider ringer du 0522-392 80.

I höst startar sömnskola för dig som har svårt att somna eller vaknar ofrivilligt på nätterna. Det är sex timslånga träffar per grupp och rekommenderas särskilt för dig som använder sömnmediciner och vill bli av med dem. Ring och anmäl intresse på ovanstående telefonnummer så får du mer information.

Charlotte Ohlsson, leg. psykoterapeut

Susanne Marksund, kurator

Ann-Louise Holm, vårdsamordnare psykisk ohälsa, ssk

Madelene Danielsson, rehab-koordinator