Covid-19

Här hittar du samlad information om Centrumpraktiken rörande Covid-19. (Uppdaterat 211203)

Vaccination mot Covid-19

Dos 3 erbjuds nu till personer som fyller 65 i år och äldre, samt personal inom kommunal omsorg inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård (oavsett ålder). Folkhälsomyndigheten har 2021-11-09 beslutat att intervallet mellan dos 2 och påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 justeras till minst 5 månader för personer 65 år och äldre. För yngre personer i riskgrupp ska det ha gått 6 månader.

Om du tillhör riskgrupp för influensa enligt ovan, kommer du vid ditt bokade vaccinationstillfälle mot covid-19 även att erbjudas samtidig influensavaccination. Kommer du på drop-in för influensavaccination under vecka 47, erbjuds du också covid-vaccin om du fyller kriterierna ovan.

Samtliga vaccineras med Pfizer-BioNTecs vaccin Comirnaty oavsett vilket vaccin man fått tidigare. Du som önskar vaccinera dig för dos 1 eller dos 2 är också välkommen att boka tid hos oss. Du behöver inte vara listad hos oss för att boka tid.

Den 3/12, 8/12, 9/12, 16/12 och 17/12 vaccinerar vi med Pfizer-BioNTtecs vaccin Comirnaty. Tillhör du riskgrupp för influensa erbjuds du samtidig influensavaccination.

 

Webbtidbokning vaccination mot Covid-19

Välkommen att boka tid i denna webbtidbok.
Det går också bra att ringa oss för bokning. Välj knappval 6.

  1. Välj besökstyp Covid-19 vaccination.
  2. Gör urval på önskad tid & datum.
  3. Markera önskad tid, scrolla nedåt på sidan för att fylla i uppgifter och spara din bokning.
  4. Finns det inga tider att boka är vaccindoserna för tillfället slut.
  5. För att ändra eller avboka din tid ring vårdcentralen, 0303-209300.

Efter bokningen får du en bekräftelse på mail. Ibland kommer tyvärr inte bekräftelse av orsaker vi inte råder över. Kolla då om den har hamnat i din skräppost! Oftast är tiden bokad ändå. Är du osäker, hör av dig till vårdcentralen för att bekräfta tiden, helst via Mitt PTJ.

Om du av någon anledning inte kan använda webbtidboken, kan du ringa oss för bokning. Ring 0303-209300 och välj "6". Vi ringer då upp dig när vi har en tid att erbjuda. Vaccin kommer i omgångar, därför kan det ta tid innan du får återkoppling. Vi har ingen annan väntelista.

 

Vilka kan vaccinera sig?

Vi vaccinerar dig som är född 2005 och tidigare samt dig som är aktuell för dos 3 enligt ovan. Du behöver inte ha fyllt 16 år. Du som inte fyllt 18 år bör ha med dig en samtyckesblanketten som du hittar här. Blanketten ska vara undertecknad av båda vårdnadshavare. Har du ingen blankett, kan du ändå bli vaccinerad efter en enkel mognadsbedömning på plats.

 

Hur går vaccinationen till?

Vaccinationen sker i husets bottenplan, där det tidigare fanns en rörbutik. Följ skyltningen. Du ska inte komma upp till vårdcentralen på plan 3.

När det blir din tur att vaccineras, ta gärna med ifylld utskrift av denna hälsodeklaration.

Om du medicinerar med blodförtunnande medicin, se viktig instruktion under fliken "Information" inför vaccinationen. Patienter som tidigare pga svår allergisk reaktion behövt söka sjukhusvård, ska vaccineras på den vårdcentral där de är listade. Kontakta din vårdcentral innan bokning.

Information om faser, prioritering och riskgrupper, hittar du i denna länk: Information vaccination mot covid-19.

Frågor om vaccinationen?

För allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland kan du ringa den regionala telefontjänsten på 010-4739430. Öppet 7-16.
Numret kan inte användas för tidsbokning eller för medicinska frågor.

 

Uppdaterad information

Håll utkik här på hemsidan, som alltid innehåller aktuell information om vaccination hos oss. Vi uppdaterar så snart vi vet mer! 

Man med näsduk

Provtagning pågående Covidinfektion

Provtagning pågående Covidinfektion

Vanligt symtom vid covid-19 är: feber, torrhosta, trötthet, dyspné och muskelvärk, halsont, huvudvärk, magbesvär med diarréer samt bortfall av lukt- och smaksinne. 

Från 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19 ska testa sig. Det omfattar både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

Läs mer om de nya rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Provtagningen sker på drop-in varje vardag, kl 8:15-9:15 genom att egentester lämnas ut på vår infektionsmottagning på husets baksida på gatuplanet. Inlämning av egentester är möjligt fram till 11:30. Tänk på att klä dig efter väder, då väntan sker utomhus för att minska smittrisken i kön! Du ska inte komma upp till vårdcentralen!

Alla patienter är välkomna för provtagning oavsett var du är listad. Barn från förskoleklass och äldre. Yngre barn endast efter särskild läkarbedömning eller om de har haft känd exponering för Covid-19 smitta och ingår i smittspårningen.

Provtagningen är kostnadsfri.

Provsvar efter egentest lämnas som sms och kräver bank-id. Svaren lämnas inom några dagar. Svaret kan komma även under helgdagar. All analys sker vid externa lab.