Äldremottagning

Är du listad hos oss och har fyllt 75 år?

Nu har vi startat vår äldremottagning. Genom den hoppas vi att du som är äldre ska känna dig extra väl omhändertagen hos oss.

För att underlätta för dig kan du som fyllt 75 år ringa ett direktnummer, där en äldresjuksköterska svarar och hjälper dig med ditt ärende. Förstås kan du fortsatt välja att istället använda ordinarie telefonnummer till vårdcentralen eller att kontakta oss digitalt via MittPTJ.

Telefon till äldresjuksköterskan: 0303-20 76 73

När?

Måndag- Fredag kl 08.00-09.00 och 13.00-14.00

 

Varför en äldremottagning?

Vi vill genom vår äldremottagning skapa en god kontinuitet, närhet och delaktighet för dig som är äldre eller anhörig till äldre. På så sätt tror vi att vi kan bidra till en ökad trygghet för dig i vården. Det är våra äldresjuksköterskor som fungerar som navet i vår äldremottagning och som hjälper dig att samordna dina vårdbehov .

 

Vad erbjuder vår äldremottagning?

  • Kontakt med äldresjuksköterska via direkttelefon. Här kan du få hjälp med rådgivning, recept , tidsbokning till läkare, sjuksköterska, rehabmottagning, samtalsmottagning, lab mm.
  • Genomgång av dina läkemedel.
  • Hjälp och stöd med frågor som rör samverkan mellan vårdcentral, kommun och sjukhus.
  • Planerade hembesök (inom närmområdet) av sjuksköterska och /eller arbetsterapeut eller fysioterapeut samt läkare vid behov.
  • Minnesutredning i hemmet (i närområdet) av arbetsterapeut. Information och råd om anhörigstöd vid demenssjukdom.
  • Samverkan mellan flera yrkesgrupper på vårdcentralen för att erbjuda dig så god vård som möjligt.

Varmt välkommen!