Läkare

Våra specialistläkare i allmänmedicin (distriktsläkare) har lång erfarenhet och breda kunskaper om de flesta sjukdomar, hälsoproblem och hur de ska behandlas. Vi erbjuder hjälp mot såväl akuta sjukdomstillstånd som uppföljning och kontroller av kroniska sjukdomar. Vi arbetar även med barnavårdcentral, särskilda boenden, hemsjukvård, vaccinationer och intyg. Här arbetar också specialistläkare i geriatrik (åldrandets sjukdomar). Vi har regelbundna konsultbesök av specialistläkare i smärtmedicin och reumatologi. Här på vårdcentralen hanterar vi den största delen av efterfrågad vård men remitterar också till andra specialister när det är medicinskt motiverat.

En viktig del av vårt uppdrag är att utbilda framtidens läkare. Hos oss arbetar underläkare, AT-läkare och ST-läkare under handledning. ST-läkare är en utbildningstjänst under fem år för att bli specialistläkare i allmänmedicin. Under ST-tiden arbetar man såväl på vårdcentralen som inom andra specialistverksamheter på sjukhusen, så kallad sidoplacering/randning.

SPECIALISTLÄKARE I ALLMÄNMEDICIN

 Ghadah Saleh, verksamhetschef Kjell Nilsson, 
verksamhetsansvarig
 Gunilla Victor, 
verksamhetsansvarig
 

 

 
 
 Anna Augustsson  Elisabeth Dobritz Uppström  Ellèn Njie
 
     
 Tina Rydén

 

 

ST-LÄKARE

 
Karl Torell Charlotte Annerud Daniel Brandin
     
 
 Elisabet Löndahl    Evelina Grenelle
     
   
Mia Lind  Sara Olivestam

Veronica Drejer

   

 

Sabina Nordvall                           Kristin Wändahl  

AT-LÄKARE

 Komagal Rukmangatharajan    Joni Tomas
             

Underläkare

Dilan Baban Mathilde Lunde Hermansson