Läkare

Våra specialistläkare i allmänmedicin (distriktsläkare) har lång erfarenhet och breda kunskaper om de flesta sjukdomar, hälsoproblem och hur de ska behandlas. Vi erbjuder hjälp mot såväl akuta sjukdomstillstånd som uppföljning och kontroller av kroniska sjukdomar. Vi arbetar även med barnavårdcentral, särskilda boenden, hemsjukvård, vaccinationer och intyg. Här på vårdcentralen hanterar vi den största delen av efterfrågad vård men remitterar också till andra specialister när det är medicinskt motiverat.

En viktig del av vårt uppdrag är att utbilda framtidens läkare. Hos oss arbetar underläkare, AT-läkare och ST-läkare under handledning. ST-läkare är en utbildningstjänst under fem år för att bli specialistläkare i allmänmedicin. Under ST-tiden arbetar man såväl på vårdcentralen som inom andra specialistverksamheter på sjukhusen, så kallad sidoplacering/randning.

SPECIALISTLÄKARE I ALLMÄNMEDICIN

 Kjell Nilsson  Ghadah Saleh  Gunilla Victor
 
   Elisabeth Dobritz  Ellèn Njie
     
 Jan Forsman  Kalle Mykén  Tina Rydén

ST-LÄKARE

 Anna Augustsson Cecilia Josefsson   Charlotte Annerud
 Daniel Brandin  Elisabet Lönndahl  Emil Rucinski
 
Evelina Grenelle Sara Olivestam Veronica Drejer

AT-LÄKARE

   
Komagal Rukmangatharajan Sigvar Kjellberg

UNDERLÄKARE

   
  Linn Hidman Maria Lind