Läkare

Våra specialistläkare i allmänmedicin (distriktsläkare) har lång erfarenhet och breda kunskaper om de flesta sjukdomar, hälsoproblem och hur de ska behandlas. Vi erbjuder hjälp mot såväl akuta sjukdomstillstånd som uppföljning och kontroller av kroniska sjukdomar. Vi arbetar även med barnavårdcentral, särskilda boenden, hemsjukvård, vaccinationer och intyg. Här arbetar också specialistläkare i geriatrik (åldrandets sjukdomar). Vi har regelbundna konsultbesök av specialistläkare i smärtmedicin och reumatologi. Här på vårdcentralen hanterar vi den största delen av efterfrågad vård men remitterar också till andra specialister när det är medicinskt motiverat.

En viktig del av vårt uppdrag är att utbilda framtidens läkare. Hos oss arbetar underläkare, AT-läkare och ST-läkare under handledning. ST-läkare är en utbildningstjänst under fem år för att bli specialistläkare i allmänmedicin. Under ST-tiden arbetar man såväl på vårdcentralen som inom andra specialistverksamheter på sjukhusen, så kallad sidoplacering/randning.

SPECIALISTLÄKARE I ALLMÄNMEDICIN

 Kjell Nilsson, specialist i allmänmedicin  Ghadah Saleh, specialist i allmänmedicin  Gunilla Victor, specialist i allmänmedicin
 

 

 
 
 Anna Augustsson  Elisabeth Dobritz Uppström  Ellèn Njie
 
     
   Tina Rydén  Margrethe Tönder

ST-LÄKARE

 
Karl Torell Cecilia Josefsson   Charlotte Annerud
     
 Daniel Brandin  Elisabet Löndahl  Emil Rucinski
     
 
Evelina Grenelle  Sara Olivestam Veronica Drejer
     

AT-LÄKARE

     
Komagal Rukmangatharajan   Kristin Wändahl

UNDERLÄKARE

   
Maria Lind Malin Thorpö Jennifer Grahn Hellberg