Läkare

Våra specialistläkare i allmänmedicin (distriktsläkare) har lång erfarenhet och breda kunskaper om de flesta sjukdomar, hälsoproblem och hur de ska behandlas. Vi erbjuder hjälp mot såväl akuta sjukdomstillstånd som uppföljning och kontroller av kroniska sjukdomar. Vi arbetar även med barnavårdcentral, särskilda boenden, hemsjukvård, vaccinationer och intyg. Här arbetar också specialistläkare i geriatrik (åldrandets sjukdomar). Vi har regelbundna konsultbesök av specialistläkare i smärtmedicin och reumatologi. Här på vårdcentralen hanterar vi den största delen av efterfrågad vård men remitterar också till andra specialister när det är medicinskt motiverat.

En viktig del av vårt uppdrag är att utbilda framtidens läkare. Hos oss arbetar underläkare, AT-läkare och ST-läkare under handledning. ST-läkare är en utbildningstjänst under fem år för att bli specialistläkare i allmänmedicin. Under ST-tiden arbetar man såväl på vårdcentralen som inom andra specialistverksamheter på sjukhusen, så kallad sidoplacering/randning.

Profilbilder på läkare

Ghadah Saleh

Verksamhetschef & Specialistläkare i allmänmedicin

Kjell Nilsson

Verksamhetsansvarig & Specialistläkare i allmänmedicin

Gunilla Victor

Verksamhetsansvarig & Specialistläkare i allmänmedicin

Charlotte Annerud

Specialistläkare i allmänmedicin

Anna Augustsson

Specialistläkare i allmänmedicin

Elisabeth Dobritz Uppström

Specialistläkare i allmänmedicin

Ellèn Njie

Specialistläkare i allmänmedicin

Tina Rydén

Specialistläkare i allmänmedicin

Karl Torell

ST-läkare

Daniel Brandin

ST-läkare

Elisabet Löndahl

ST-läkare

Evelina Grenelle

ST-läkare

Fredrik Nimmersjö

ST-läkare

Mia Lind

ST-läkare

Sara Olivestam

ST-läkare

Veronica Drejer

ST-läkare

Sabina Nordvall

ST-läkare

Kristin Wändahl

ST-läkare

Mathilde Lunde Hermansson

Underläkare

André Hellgren

Underläkare

Sofia Lindskogen

Underläkare

PeiPei Chau

Leg läkare

Amanda Norberg

AT-läkare