Vår verksamhet

Hos oss finns flera mottagningar för att ge dig bästa vård och service. Utöver läkarmottagningen har vi sköterske- och distriktssköterskemottagning, barnhälsovårdsmottagning, samtalsmottagning, vaccinationsmottagning, hälsoundersökningar och rehabmottagning.

Vi har även en öppen mottagning där vi tar emot dig med nytillkomna besvär! Här kan du få hjälp med exempelvis infektion, sårskada eller ledsmärtor.

Den är öppen vardagar mellan klockan 8 och 11. Läs mer här >>

Våra mottagningar: