Vaccinationsmottagning

Du som önskar vaccination mot TBE, hänvisar vi till externa vaccinatörer under sommaren. Vaccination mot lunginflammation är för dig som fyllt 65 år eller riskgrupp, se nedan. För information om vaccination mot covid-19, läs under fliken "Covid-19".

Boka tid via Mitt PTJ eller via telefon 0303-2093 00.

TBE-vaccin kostar 345 kr för vuxendos, 315 kr för barndos (till 15 år)

Pneumovax (mot lunginflammation) kostar 380 kr för dig som fyllt 65 år. Kostnadsfritt för dig som är i riskgrupp och/eller har fyllt 75 år, se nedan.

Familjer med barn listade på vår BVC kan som förut höra av sig till sin BVC-sköterska för vaccination av hela familjen mot TBE.

Dosintervallet för TBE är följande: 

Grundvaccination <50 år
Grundvaccin = 3 doser
2.a dosen efter 1-3 månader efter dos 1
3.e dosen tas tidigast 5 månader och högst 12 månader efter dos 2.
4.e dosen tre år efter dos 3 därefter vart 5.e år.

Grundvaccination >50 år, nedsatt immunförsvar
2.a dosen efter 1 månad efter dos 1
3.e dosen 2 månader efter dos 2
4.e dosen 5-12 månader efter dos 3
5.e dosen 3 år efter dos 4 och sedan vart 5.e år.

Har man glömt att ta en dos behöver man inte börja om. 

Nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker för riskgrupper samt för dig som fyllt 75 år. 

Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka lunginflammation och öroninflammation, men också andra allvarliga infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. 

Vissa grupper löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka av pneumokocker. Från och med den 17 mars 2023 ingår därför AVGIFTSFRI vaccination mot pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper och för dig som fyllt 75 år. 

Medicinska riskgrupper: 

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper mot pneumokocker omfattar alla personer som är 2 år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

 • Kronisk hjärtsjukdom (exv. hjärtsvikt, tidigare hjärtinfarkt) kronisk lungsjukdom (exv. KOL, svår astma)
 •  Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion 
 • Kronisk leversjukdom
 •  Kronisk njursvikt 
 • Diabetes mellitus (typ 1 och typ 2 diabetes) 
 • Bristande mjältfunktion eller saknar mjälte 
 • Cystisk fibros
 •  Likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen 
 • Kokleaimplantat 
 • Nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling 
 • Organtransplanterade 

Vaccination mot pneumokocker ska också erbjudas kostnadsfritt  till alla som fyllt 75 år. 

Har du tidigare erhållit vaccination mot pneumokockinfektion kan det ändå vara aktuellt med ny vaccination om det gått mer än 5 år sedan senaste vaccinationen. 

Beroende på vilken riskgrupp du tillhör kan det variera vilket vaccin du erbjuds. 

Är du osäker på om du tillhör någon av ovan nämnda riskgrupper är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss för råd/information.  

Vaccination rekommenderas till ytterligare riskgrupper att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom, men som inte omfattas av det nationella särskilda vaccinationsprogrammet. Vaccin till dessa riskgrupper är inte kostnadsfritt i VGR. Detta gäller följande grupper:  

 • Personer som fyllt 65 år, men inte 75 år. 
 • Personer som har haft invasiv pneumokockinfektion  
 • Rökare 
 • Personer med alkohol- eller narkotikaberoende  
 • Svetsare utsatta för toxisk rök i arbetet 

Välkommen att boka tid här för vaccination mot pneumokockvaccination om du tillhör någon av ovan nämnda riskgrupper: Webbtidbokning vaccination mot Covid-19

BOKA INTE tid som heter 1177, detta är ingen vaccinationstid. Webbtider som heter 1177 får inte bokas av patienter. 

1. Välj enhet/mottagning Centrumpraktiken 
2. Välj besökstyp Covid-19 vaccination (även om det nu gäller pneumokockvaccination)
3. Gör urval på önskad tid & datum. (Vi vaccinerar på torsdagar så kolla så datumet går över en torsdag)
4. Markera önskad tid, scrolla nedåt på sidan för att fylla i uppgifter och spara din bokning.
5. Finns det inga tider att boka har du möjlighet att komma på drop-in. 
6. För att ändra eller avboka din tid ring vårdcentralen, 0303-209300.

Efter bokningen får du en bekräftelse på mail. Hittar du den inte, kolla då om den har hamnat i din skräppost. Vi har dock problem med dessa mejl så har din bokning gått igenom har du en tid. 

Gravid i vecka 16+?

Välkommen för kostnadsfri vaccination mot kikhosta, för att ge ditt barn ett tidigt skydd.

Ring våra BVC-sköterskor, eller hör av dig via MittPTJ för tidsbokning.