Vaccinationsmottagning

TBE


Vaccinationsdagar: 
Ring eller skriv till oss i Mitt Ptj för att boka en tid. Vi har endast bokningsbara tider för vaccination av TBE. 

TBE-vaccin kostar 345 kr för vuxendos, 320 kr för barndos (till 15 år)

Familjer med barn listade på vår BVC kan som förut höra av sig till sin BVC-sköterska för vaccination av hela familjen mot TBE.

Dosintervallet för TBE är följande: 

Grundvaccination <50 år
Grundvaccin = 3 doser
2.a dosen efter 1-3 månader efter dos 1
3.e dosen tas tidigast 5 månader och högst 12 månader efter dos 2.
4.e dosen tre år efter dos 3 därefter vart 5.e år.

Grundvaccination >50 år, nedsatt immunförsvar
2.a dosen efter 1 månad efter dos 1
3.e dosen 2 månader efter dos 2
4.e dosen 5-12 månader efter dos 3
5.e dosen 3 år efter dos 4 och sedan vart 5.e år.

Har man glömt att ta en dos behöver man inte börja om. 

Nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker för riskgrupper samt för dig som fyllt 75 år. 

Pneumokock är en bakterie som kan orsaka olika sjukdomar hos både barn och vuxna. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation och hjärnhinneinflammation.

Välkommen att boka tid på vaccinationsmottagningen. Boka tid via Mitt PTJ eller via telefon 0303-2093 00.

Vissa personer rekommenderas vaccinera sig mot pneumokocker.  Det gäller om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk om du drabbas av en pneumokockinfektion.

Du som är folkbokförd i Västra Götaland kan vaccinera dig GRATIS enligt det nationella vaccinationsprogrammet om följande gäller:
* Du är (eller ska fylla) 75 i år eller är äldre
* Du har en kronisk sjukdom i hjärta, lungor, njurar eller lever
* Du har Diabetes typ 1 eller typ 2
* Du har kraftigt nedsatt immunförsvar
* Du har bristande mjältfunktion eller saknar mjälte

Följande grupper har också ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom och rekommenderas vaccination men omfattas ej av det nationella vaccinationsprogrammet och får bekosta vaccinationen på egen hand.

* Du är 65 år eller äldre
* Du röker
* Du har ett missbruk av alkohol eller droger
* Du som tidigare haft invasiv pneumokockinfektion
* Du som är svetsare och är utsatt för toxisk rök i arbetet

Vaccinet ges som en engångsdos och kan upprepas en gång efter 5 år för ett förlängt skydd, så även om du vaccinerats tidigare mot pneumokock kan det vara aktuellt med vaccination.  Ett särskilt vaccin ges till dig som ej har mjälte eller som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Välkommen att boka tid på vaccinationsmottagningen. Boka tid via Mitt PTJ eller via telefon 0303-2093 00.

Pneumovax (mot lunginflammation) kostar 380 kr för dig som fyllt 65 år. Kostnadsfritt för dig som är i riskgrupp och/eller har fyllt 75 år.

Gravid i vecka 16+?

Välkommen för kostnadsfri vaccination mot kikhosta, för att ge ditt barn ett tidigt skydd. 

Ring våra BVC-sköterskor, eller hör av dig via MittPTJ för tidsbokning.

 

RS-virus vaccination för äldre

Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendation om vaccination mot RS-virus för äldre. Vi hänvisar till extrena vaccinatörer om du önskar få detta vaccin.