Samtalsmottagning

På Centrumpraktikens Samtalsmottagning kan du få korttidsbehandling i grupp eller individuellt för olika typer av psykisk ohälsa så som kris, depression, ångest, stress och sömnproblem.

Vi på samtalsmottagningen arbetar med psykologisk behandling med utgångspunkt i en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT) som innebär ett strukturerat arbete med kartläggning och behandling av psykisk ohälsa. Detta innebär bland annat att vi tillsammans med dig som kommer till oss söker efter och övar på alternativa och mer funktionella sätt att tänka och agera utifrån.

Vi som arbetar på samtalsmottagningen är:

Bild: Siv Eriksson

Siv Eriksson

Leg psykoterapeut

Bild: Tobias Malmborg

Tobias Malmborg

Leg psykolog

Bild: Susanne D

Susanne Dejenfelt

KBT-terapeut

Bild: Katarina Risfelt

Katarina Risfelt

Leg psykolog

Bild: Emma Frivold

Emma Frivold

PTP-psykolog


Nedan finns en lista på andra vårdgivare som kan vara bra att ha till hands då livet känns svårt.
 

Kyrkans Samtalsjour, Kungälv

Kris- och sorgebearbetning. Samtalsstöd i svåra livssituationer.

Tel 0303-37 70 13, 0303-37 70 46

Familjerådgivningen

För par och familjer som upplever problem i relationerna och vill ha hjälp med det. Familjerådgivningen kan till exempel ge stöd när man upplever att man inte förstår varandra, när alla diskussioner slutar med gräl eller tystnad, vid sexuella problem, när man vill hitta tillbaka till varandra, vid frågor som rör separation eller frågor om hur man ska ta hand om barnen.

Tel 0303-23 91 00

Krismottagningen våld i nära relationer

Utsatta för våld.

Tel 0303-23 90 71

Utövat våld.

Tel 0303-23 90 70

Kvinnojouren Vändpunkten

Tel 0303-24 92 50
Mobil 070-775 94 22

Krismottagningen för män

Rådgivning, stöd och krissamtal för män.

Tel 0303-23 90 70

Ungdomsmottagningen

Råd och stöd för unga mellan 13 och 24 år.

Tel 010-4733820

I vårt närområde finns följande mottagningar som behandlar barn och unga med psykisk ohälsa:

Familjecentralen Fyren i Ytterby (Barn 0-6 år)
Telefon: 0303-23 94 28 eller 0703-06 11 24

Familjehuset Klippan i Ytterby (Barn 6 år och uppåt)
Telefon: 0303-37 97 87

UPH Älvan i Ale (Barn 6 år och uppåt)
Telefon: 0303-977 70

UPH Sundet i Stora Höga (Barn 6 år och uppåt)
Telefon: 0303-70 03 40

Anhörigstöd i Kungälvs kommun

Hjälp och stöd för personer som har en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har någon form av funktionsnedsättning eller har ett missbruk.

Tel 0303-23 96 72 (anhöriga till äldre) eller 0303-23 91 13 (anhöriga till personer med funktionsnedsättning eller missbruk).

För mer information om psykisk ohälsa, var god se länkarna nedan: