Patientavgifter

Undrar du vad ditt besök kommer att kosta? Eller har du kanske funderingar kring vad som gäller med högkostnadsskyddet och eller utblivet besök? Här hittar du vår prislista samt information om högkostnadsskyddet och vad som händer om du inte dyker upp till ett bokat besök.

Har du några frågor eller funderingar? Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Patientavgifter

Prislista

Läkare

  • Vald vårdcentral: Besök och videobesök 200 kr, chatt/telefon 160 kr.

Besök på särskilda boenden, planerat

  • Vald vårdcentral 200 kr

Sjuksköterska

  • Vald vårdcentral: Besök 50 kr, chatt/telefon 40 kr.

Beteendevetare (psykoterapeut/psykolog)

  • Besök inkl videobesök 50 kr, chatt, telefon 40 kr.

Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut

  • Besök inkl videobesök 200 kr. chatt, telefon 160 kr.

Avgiftsfritt till och med 19 år och från 85 års ålder.

Besöken betalas kontant (om möjligt med jämna pengar), med swish eller med betalkort.

I de fall du får en faktura hemsänd, kommer denna från CONVENE.

Har du synpunkter på avgiftsförändringen från 240401, kontakta VG-regionen.

Högkostnadsskydd i öppen vård 1400 kr

Gäller läkarbesök och sjukvårdande behandling under en tolvmånadersperiod. OBS! Du måste själv som patient bevaka när du uppnått gränsen för högkostnadsskydd.

Uteblivet besök

Om du uteblir från tidsbeställt besök, utan att ha lämnat giltigt återbud senast 24 timmar före bokad besökstid, får du betala den avgift som motsvarar patientavgiften. Vid uteblivet besök då patientavgift inte skulle tagits ut, exempelvis för barn, får du betala 200 kronor. Avgiften ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.