Patientavgifter

Undrar du vad ditt besök kommer att kosta? Eller har du kanske funderingar kring vad som gäller med högkostnadsskyddet och eller utblivet besök? Här hittar du vår prislista samt information om högkostnadsskyddet och vad som händer om du inte dyker upp till ett bokat besök.

Har du några frågor eller funderingar? Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Patientavgifter

Prislista

Besök hos allmänläkare

  • Vald vårdcentral 100 kr

Besök på särskilda boenden, planerat

  • Vald vårdcentral 100 kr
  • Telefonrådgivning 0 kr

Besök hos

  • Beteendevetare (psykoterapeut/psykolog), distriktssköterska, sjuksköterska m fl. Gäller även sk mellanliggande provtagning
  • Vald vårdcentral 50 kr
  • Besök för barn och ungdomar till och med 19 år 0 kr
  • Besök från och med 85 år och äldre 0 kr. 
  • Besök hos arbetsterapeut eller sjukgymnast 100 kr
  • Besöken betalas kontant (om möjligt med jämna pengar), eller med betalkort.

Högkostnadsskydd i öppen vård 1300 kr

Gäller läkarbesök och sjukvårdande behandling under en tolvmånadersperiod. OBS! Du måste själv som patient bevaka när du uppnått gränsen för högkostnadsskydd.

Uteblivet besök

Om du uteblir från tidsbeställt besök, utan att ha lämnat giltigt återbud senast 24 timmar före bokad besökstid, får du betala den avgift som motsvarar patientavgiften. Vid uteblivet besök då patientavgift inte skulle tagits ut, exempelvis för barn, får du betala 100 kronor. Avgiften ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.