Lista dig hos oss!

Så här går det till

Du kan aktivt välja att lista dig på en vårdcentral. När du söker vård på din "hemvårdcentral" betalar du en lägre patientavgift än på andra vårdcentraler.

Har du barn som är under 16 år kan du också välja var de ska lista sig.

Du kan välja att lista dig via webben (1177) eller komma in till vår reception
och fylla en listningsblankett. Listningen är klar efter 24 timmar!