Kostnad och betalning

Vad kostar ett besök?

Chatt är kostnadsfri. Videobesök kostar 100 kronor. Vi skickar faktura. Prisuppgifter finns på vårdcentralens hemsida och följer regionens direktiv.

Gäller högkostnadsskydd och frikort?

Ja, högkostnadsskydd och frikort gäller för digitala tjänster hos oss. 
Läs mer på www.1177.se för respektive region.

Hur registreras patientavgiften på mitt frikort?

Har du ett manuellt frikort som kräver stämplar så måste du ta med dig kort och kvitto till din vårdcentral för registrering. För elektroniska frikort sker registrering på samma sätt som vid ett fysiskt besök.

Kontakt

Vänd dig till vårdcentralen om du har frågor eller synpunkter på tjänsten gällande betalning.