Kostnad och betalning

Vad kostar ett besök?

Västra Götalandsregionen har fattat ett politiskt beslut att från 1 april höja patientavgifterna och avgiftsbelägga all vård för patienter mellan 20 och 85 år.

Detta innebär att även distanskontakter (chatt samt video och telefonsamtal) med legitimerad personal medför patientavgift om denna innehåller en medicinsk bedömning.

Sjuksköterska: Chatt: 40 kr

Fysioterapeut/arbetsterapeut: Chatt 160 kr, videobesök 200 kr

Psykolog: Chatt 40 kr, videobesök 50 kr

Läkare: Chatt 160 kr, videobesök 200 kr

Vi skickar faktura. Prisuppgifter finns på vårdcentralens hemsida och följer regionens direktiv.

Gäller högkostnadsskydd och frikort?

Ja, högkostnadsskydd och frikort gäller för digitala tjänster hos oss. 
Läs mer på www.1177.se för respektive region.

Hur registreras patientavgiften på mitt frikort?

Har du ett manuellt frikort som kräver stämplar så måste du ta med dig kort och kvitto till din vårdcentral för registrering. För elektroniska frikort sker registrering på samma sätt som vid ett fysiskt besök.

Kontakt

Vänd dig till vårdcentralen om du har frågor eller synpunkter på tjänsten gällande betalning.