Nationell patientöversikt

Vi på Centrumpraktikens vårdcentral är uppkopplade mot NPÖ (Nationell patientöversikt). Detta innebär att vissa uppgifter i din patientjournal, såsom journalanteckningar och diagnoser på ett säkert sätt görs tillgängliga för andra vårdgivare. Det gör även att vi som vårdgivare kan ta del av information om dig som patient från andra vårdenheter, när det behövs för din vård. Allt detta sker med ditt samtycke.