Provtagning pågående infektion covid-19

Hur går provtagningen till?

Ett egentest tas i näsan, svalget och i saliv med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier. Det kan kännas lite obehagligt, men går fort. Du får tydliga instruktioner med ditt testkit och kan oftast sköta provtagningen själv. Behöver du hjälp, finns vår personal på plats och hjälper gärna till.

Vårdpersonalen har särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar.

Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för ett barn eller någon som brukar känna oro inför att bli undersökt.

Barn och ungdomar från förskoleklass och äldre är välkomna för provtagning, och du är välkommen oavsett var du är listad.

Egentest svaras ut som sms.

Var vänlig kontakta inte vårdcentralen för provsvar. 

Vad gör jag när jag har fått provsvaret?
Du får instruktioner om hur du ska undvika att sprida sjukdomen om du bedöms ha en pågående infektion med covid-19. Du är skyldig att följa instruktionerna eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Om provet är negativt, betyder det att du vid provtagningstillfället med stor sannolikthet inte hade en pågående infektion med covid-19. Naturligtvis ska du trots detta följa rådande rekommendationer för att undvika att smitta andra om du har symtom på infektion.
Du behöver bara söka vård om du känner dig allvarligt sjuk. De flesta får bara lindriga symtom av covid-19 och det finns i nuläget ingen botande behandling mot själva viruset.

Innebär ett positivt test att jag är smittsam?
Ett test kan inte avgöra om du smittas eller inte. Det beror på att det även ger ett positivt svar på så kallat inaktivt virus. Ett inaktivt virus smittar inte. Om ditt provsvar är positivt, finns det därför som regel ingen anledning att ta om provet inom 6 månader.