Astma/KOL

Mottagningen är certifierad av Region Skåne.

Vi utreder patienter med symptom som kan tyda på astma eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) samt följer upp de patienter som redan har någon av diagnoserna. 

Hos oss kan du få hjälp med : 

  • Spirometri (lungfunktionsundersökning)
  • NO-mätning (mäter luftvägsinflammation)
  • Undervisning i inhalationsteknik
  • Råd och information om din sjukdom och hur du ska må bra i din vardag
  • Stöd och råd till dig som vill sluta röka

För att komma till vår astma/KOL-sköterska behöver du vara listad på vår mottagning. Dessutom krävs en remiss från din behandlande läkare.