Vaccination

Aktuella vaccinationer och priser

Frikort gäller inte för vaccination. Besöket betalas med betalkort (ej faktura).

Vaccinationerna är till för dig som är listad på Hälsocentralen.
Behöver du annat vaccin inför en resa, sök till vaccinationsmottagningar på stan. 

Stelkramp + difteri (Di-te booster) Boosterdos (20 år efter föregående dos) 310 kr
Pneumokocker, för riskgrupp (Pneumovax)   kostnadsfri
Kikhosta för gravida efter v 16+   kostnadsfri