Äldremottagning

För dig som är 75+ och behöver rådgivning. 
Du är välkommen att ringa måndag till fredag 8-10 på telefon 0736-62 49 99