Äldremottagning

Äldrevårdsmottagningen är specialiserad inom äldre och äldres behov av vård. Vi finns här
för dig som är över 75 år. Målet med äldremottagningen är att du som patient skall få en
mer samlad och sammanhållen vård.


På äldremottagningen erbjuder vi:
• Telefonrådgivning av distriktssköterska
• Planerade hembesök av sjuksköterska eller läkare
• Läkemedelsgenomgångar
• Inkontinenssköterska
• Astma/KOL-mottagning
• Diabetessköterska
• Individuell vårdplanering med slutenvården och kommunen
• Samordnad individuell plan (SIP) vid behov
• Minnesutredning
• Samverkan med hemsjukvård
• Dietist, sjukgymnast och arbetsterapeut


Kontaktuppgifter
Du kan enkelt kontakta äldrevårdsmottagningen genom att ringa vårt direktnummer utan
knappval: 0736-62 49 99
Telefonen är bemannad vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

Välkommen!