Barnavårdscentral

 

VIKTIG INFORMATIN GÄLLANDE NYA CORONAVIRUSET

Barnhälsovården är en del av Sveriges folkhälsoarena och det hälsofrämjande arbete som bedrivs på BVC riktar sig till barnet och föräldrarna. Familjens hälsa och tillgång till hälsovård är viktigt även nu, till och med särskilt viktigt.

Hälsobesöket ombokas om barn, förälder eller någon annan i hushållet har luftvägssymtom som hosta,snuva, halsont eller feber eller positiv PCR för covid-19. Familjen ombeds i så fall kontakta BVC per telefon/digitalt för bedömning angående ombokning av besöket.

För att kunna hålla avstånd och därigenom minska på smittspridningen ser vi helst att endast en EN frisk förälder eller närstående deltager vid besöket, vi ser dock gärna att partner istället medverkar via högtalartelefon eller liknande. Syskon ska stanna hemma om möjligt. Undantag göres vid särskilda fall.

Som förälder kan du också kontakta det nationella informationsnumret 113 13 för information om coronaviruset. De svarar på frågor som inte är symptomrelaterade.

Vi har vår dörr låst för att minska på risken för smittspridning. Vi kommer och öppnar på er bokade tid. Klä er varmt så ni inte fryser om ni skulle få vänta.

 

Boka tid

Se telefonnumer till våra BVC-sjuksköterskor längre ner på sidan i anslutning till bilderna. 

Tips: Du kan skapa ett konto i ditt barns namn för att kontakta oss via 1177, Vårdguidens e-tjänster!

Vad gör vi?

På BVC arbetar vi med förebyggande hälsovård och erbjuder kostnadsfri hälsoövervakning och rådgivning i allt som rör ditt barns hälsa och föräldraskapet.

BVC-sköterskan tillsammans med läkare följer ditt barns utveckling och tillväxt, enligt ett basprogram. Vid behov träffas vi oftare och vi förmedlar även kontakt med specialister som till exempel barnläkare, barnhälsovårdspsykolog, logoped, fysioterapeut osv.

Vi gör hembesök till alla nyfödda, då finns det tid att sitta ner och prata om första tiden hemma, samt undersöka barnet. Vi ger även amningsrådgivning vid behov.
BVC erbjuder alla barn vaccinationer utifrån det svenska barnvaccinationsprogrammet. Är barnet listat på Hälsocentralen Sankt Hans kan vi även hjälpa till med vaccinationer mot till exempel Vattenkoppor eller TBE i samband med besöket hos oss.

Mammasamtal samt enskilt föräldrasamtal för de icke-födande föräldern erbjuds till alla.

På BVC Sankt Hans anordnas föräldragrupper där vi bland annat lär ut spädbarnsmassage och hjärt-lungräddning för barn och ni får chansen att träffa andra nyblivna föräldrar. Föräldragrupperna pausas nu med anledning av ökad smittspridning av Covid-19 i samhället, enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. Så fort vi kan kommer vi att erbjuda föräldragrupper eller barnvagnspromenader igen.

Barnvagnspromenad

Då vi under rådande pandemi ej kan erbjuda föräldragrupper, vill vi istället hjälpa nyblivna föräldrar att träffas utomhus för att lära känna varandra och utbyta erfarenheter.

Vid intresse prata med Er BVC-sköterska. Promenaderna pausas för tillfället då smittspridningen ökat.

Om barnet blir sjukt

Om ditt barn blir sjukt (förkylning, feber etc) ring Hälsocentralens tidsbokning på telefon
046-19 93 00, de bokar läkartid samma dag om det behövs.

Genom att lista ditt barn för både BVC och Vårdcentral hos oss får du del av tryggheten det ger att få sjukdomsråd från din egen BVC-sköterska. Du kan alltid ringa oss för råd om barnet är sjukt, vi kan också boka tid till läkare när det behövs, men ibland går det snabbare att nå Hälsocentralens telefon som alltid är bemannad med sjuksköterska. Vi ringer alltid upp så snart vi kan.

När Hälsocentralen har stängt kan du ringa Vårdguiden, tel 1177 eller besök www.1177.se för att få råd. Ni kan även kontakta Hälsocentralen via vår digitakla tjänst Mitt PTJ som finns både som app och via datorn. 

Vid akut sjukdom ring 112.

Om du kommer till läkare med ditt sjuka barn går du istället till Hälsocentralens väntrum.

Vi som arbetar här:

 


Malin Landby, 046-19 93 13


Matilda Wiese, 046-19 93 11

Specialisterna i allmänmedicin Linn Widén, Michael Trattner samt Julijana Kosjerina är knutna till vår Barnavårdscentral. 

 

LÄNKAR

1177 - Barn och gravid

Barnvaccinationsprogram

Amningshjälpen

Livsmedelsverket