Diabetesmottagning

Mottagningen är certifierad av Region Skåne.

Vad gör jag?

Du som har diabetes vet säkert att det är du själv som utför de viktigaste delarna av behandlingen. Vi vill erbjuda den hjälp och det stöd från sjukvården som du behöver för att leva med din diabetes på bästa sätt.

Du som har diabetes erbjuds besök hos läkare 1-2 gånger per år för kontroll, kroppsundersökning och provtagning. Läkarbesöken varvas med besök hos specialutbildad diabetessköterska, normalt 1-2 sjuksköterskebesök per år. Med sjuksköterskan samtalar du om bra livsstil vid diabetes, tar prover och får recept på nödvändiga hjälpmedel som till exempel blodsockermätare och teststickor. Målet är att hela tiden föra en dialog om hur du kan må bra och få bra kontroll på ditt blodsocker. Du ska veta hur du gör för bästa blodsockerkontroll vid akuta infektioner eller andra oväntade händelser. Du ska givetvis känna till ditt eget långtidssocker (HbA1c) och ditt personliga måltal för HbA1c.

Diabetesvården i Sverige kvalitetssäkras genom Nationella diabetsregisret NDR. Vi skickar regelbundet in data med avseende på våra registrerade diabetiker. Data skickas i elektronisk form på så sätt att enbart behörig personal får tillträde.