Dietist

En dietist förebygger, utreder och behandlar problem som är kopplade till kost och hälsa. Dietisten arbetar med att se till att patienten får rätt sorts näringstillförsel, nutrion.

Patienterna kan exempelvis ha undernäring, fetma, ohälsosamma levnadsvanor samt olika sjukdomstillstånd som diabetes, tarmproblem, cancer, hjärt- och kärlsjukdom.

Nutritionsbehandling har en stor betydelse för prognos, vårdtid och för att minska risken för vårdkomplikationer.
Dietisten kan också ge kostråd vid sväljsvårigheter.

Du får tid via remiss från din vårdgivare Hälsocentralen Sankt Hans