Riktade hälsosamtal

Just nu arbetar vi med riktade Hälsosamtal för de som i år fyller 40 år.

Syftet med Hälsosamtalet är att ge dig kunskap om vad du kan påverka för att minska risken för hjärt- och kärlssjuksdomar, typ-2-diabetes och cancer. Hälsosamtalet kan hjälpa dig att göra hälsosamma val i din vardag. 

I enlighet med Region Skånes Vårdprogram för levnadsvanor erbjuder vi efter läkares bedömning samtal och stöd av specialutbildad Sjuksköterska.