Gnissla, pressa & snarka

Tandgnissling & pressning

Detta kan hända både nattetid och dagtid. Ibland kan det vara ett sätt för kroppen att ta hand om stress.

Vanligast är att Du gnisslar/pressar tänder under natten. Det som kan hända är att Du känner Dig stel i käkarna på morgonen, spänningshuvudvärk (över tinningen) och/eller har tandvärk. Tandläkaren kan vid undersökningen se ett onormalt slitage av Dina tänder. Det kan även vara att en närastående hör ett gnisslande ljud när Du sover.

Det finns ingen behandling som kan göra att man helt slutar pressa/gnissla. Det man försöker göra är att bryta vanan. Detta görs med en individuellt anpassad skena som avlastar käkarna, jämnar ut trycket på tänderna så att inte en tand får för mycket tryck samt gör att Du inte sliter ner tandsubstans.

Som ett komplement till bettskenan kan Du få rörelseövningar att göra på morgonen som gör att käkarna slappnar av.

Snarkning

Snarkning kan bero på att underkäken faller ner och gör att det är slappt i svalget, vilket leder till att strupen vibrerar. Om man är förkyld kan man också snarka under en period, men om detta fortsätter bör Du kontakta Din tandläkare. Om man snarkar under natten syresätts inte blodet lika bra och man hamnar inte i den djupsömn lika lätt som man bör göra för att kroppen ska återhämta sig. Det kan visa sig som trötthet på morgonen och ibland även muntorrhet. Du kan även höra med Dina närastående om de blivit störda av Dig under natten.

Med en individuellt anpassad apnéskena kan man skjuta fram underkäken och spänna ut svalget och detta gör att Du inte snarkar. Skenan kan även hjälpa Dig att sova bättre och få djupare sömn. Den hjälper inte bara Dig utan även Din omgivning.