Om din tand är trasig

Lagning, krona & fasad

Lagning

Om Du kommer akut till oss med en trasig tand kan den oftast lagas. Du blir alltid tillfrågad innan om Du vill ha bedövning (antesesi) innan vi påbörjar behandling. Det kan också vara bra att ta en röntgenbild för att se att tanden inte tagit mer skada och behöver annan behandlingsterapi än fyllning (ex vis rotfyllning, läs mer under fliken "Tandvärk").

Om vi hittar karies (hål) i tanden kan vi ta bort tandsubstans som blivit sjuk och lägga i en fyllning i caviteten (håligheten) som bildats för att göra tanden intakt igen.

Tungan är känslig och kan tycka att allt är större än det egentligen är, finns det en vass kant på tanden behöver den kanske bara putsas till.

Om man har en hård tandborstteknik kan man ha skadat tandens rotcement (rotytan) som egentligen ska vara täckt med tandkött, då kan det vara aktuellt att lägga på en fyllning på denna yta för att minska slitaget på rotcementet och göra tanden mindre känslig mot ilningar och isningar.

Krona

Ibland kan det ha försvunnit en större del av tanden, vilket gör det omöjligt för en fyllning att fastna (eftersom man behöver tandsubstans som håller fyllningen på plats). Då kan det vara aktuellt att göra en krona på tanden.

Fasad

Om tandens framsida tagit mycket stryk och har en annan färg än Dina andra tänder kan det vara aktuellt att istället för att göra en krona (som påverkar hela tandens substans) göra en fasad och endast hålla sig till den ytan som är skadad på tanden.