Aktuellt

 

                      Coronaviruset i Stockholms län

Ändringar rörande provtagning och smittspårning för covid-19

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya riktlinjer avseende provtagningsindikation och smittspårning, dessa träder i kraft 2022-02-09.

Provtagningsindikation

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin provtagningsindikation. Provtagning för covid-19 rekommenderas inte längre generellt vid lindriga symtom. Det finns däremot en generell rekommendation om att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.

Provtagning vid symtom rekommenderas fortfarande när medicinsk indikation föreligger. Patienter, omsorgstagare och personal inom vård och äldreomsorg ska alltid provtas vid symtom. Detta gäller även studerande på VFU/APL/LIA/annan praktik i patientnära vård eller äldreomsorg. Liksom tidigare behöver provtagning inte göras om personen haft covid-19 de senaste tre månaderna. Se även länkar nedan.

I samband med detta kommer möjligheten för allmänheten att själv beställa provtagning utan läkarordination att avvecklas. För personal inom vård och äldreomsorg kvarstår egenprovtagningen.

Smittspårning

Smittspårningen fokuseras nu till smittspårning inom vård och omsorg. Provtagning av asymtomatiska personer i smittspårning kan där vara aktuell i vissa fall. För smittspårning i vård- och omsorgsmiljöer, se respektive riktlinje (länkar nedan). Tabellerna för smittspårning i vård och omsorg har uppdaterats och publiceras 9/2.

Personer som har exponerats i samhället som nära kontakter eller som hushållskontakter kan vara på arbetet, i skolan eller annan verksamhet så länge de inte har några symtom. Får de symtom rekommenderas de stanna hemma så länge de är sjuka, men de behöver inte provta sig om de inte tillhör någon av kategorierna som nämns ovan (patienter, omsorgstagare och personal inom vård och äldreomsorg). Inga förhållningsregler ska ges till hushållskontakter. Läs mer i länkar nedan.

I samband med detta har smittskyddsblad och texter på Vårdgivarguiden och 1177 uppdaterats. Smittskyddsbladet till hushållskontakter har tagits bort då det inte längre är aktuellt. Viss ytterligare uppdatering av olika dokument/webb-sidor kommer pågå även närmaste veckan.

 

Vaccination Covid -19

Information om vaccinationsmottagningar

Region Stockholm har Vaccinationsmottagningarna har hög kapacitet, är spridda inom länet och tider bokas via appen Alltid Öppet med Bank-id eller Freja e-id plus. De som av olika skäl inte kan boka tid via en digital lösning kan boka tid via en särskild telefontjänst. Ring 1177 eller ring på telnr:

Bokningstjänsten finns även på följande språk och öppettider:

Engelska: 08–428 429 20, öppet alla dagar kl. 08.00 - 19.00

Arabiska: 08–428 429 01, öppet vardagar kl. 08.00 - 19.00

Somaliska: 08–428 429 02, öppet vardagar kl. 08.00 - 12.00

Finska: 08-428 429 03, öppet vardagar kl. 08.00-12.00

Tigrinja: 08-428 429 04, öppet vardagar kl. 08.00-12.00

Persiska: 08–428 429 08, öppet vardagar kl 08.00 - 12.00

Polska: 08-428 429 09, öppet vardagar kl. 08.00-12.00

Ryska: 08-428 429 11, öppet vardagar kl. 08.00-12.00

Spanska: 08-428 429 12, öppet vardagar kl. 08.00-12.00

Svenska: 08–428 429 30, öppet alla dagar kl. 08.00-19.00

Du måste ha ett svenskt personnummer för denna telefonbokningstjänst. Om du inte har svenskt personnummer kan du kontakta en vårdcentral för att få en tid.

 Vaccineringen är kostnadsfri.

 

Hur kan jag undvika att få covid-19?

Här är några allmänna tips på saker du kan göra själv för att undvika att få smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Håll avstånd till andra personer än dem du bor med, särskilt på platser där många samlas.

Tar du mediciner är det viktigt att fortsätta med det enligt läkarens ordination. Diskutera med din läkare om du är osäker på hur du ska göra.

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka och kommer inte att veta att det är covid-19. Här är symtom som du kan få:

  • Snuva
  • Halsont
  • Huvudvärk
  • Värk i muskler och leder
  • Feber
  • Torrhosta
  • Andningsbesvär.

Det kan börja med snuva och ont i halsen. Många får också feber, hosta, huvudvärk, och ont i leder och muskler. En del får nedsatt lukt och smak, eller blir illamående och kan få diarré. Man kan känna sig mycket trött.

Symtomen kommer oftast omkring tre-fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Det är olika hur länge man känner sig sjuk. Det kan gå över efter några dagar, men ibland kan det ta flera veckor. Många har feber länge.

En del får svårare besvär. Besvären kan komma snabbt efter några dagar. Man känner sig sjukare och får jobbigt med andningen. Då har man fått lunginflammation.

 

Coronavirus/covid19 - Behöver jag ringa vården?

Gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården.

https://corona.sll.se/ Fungerar ej med Explorer men med Chrome

 Gå inte till någon vårdinrättning utan att ha ringt först, då du kan smitta andra!

Vid allmänna frågor angående coronaviruset ring 11313.
Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.

 

Du som har ett bokat besök i vården

Har du ett bokat möte i vården?

Du kan behöva boka om mötet om du är förkyld. Ibland går det ändå att få hjälp med det du behöver, till exempel genom att ringa eller videosamtala med den du skulle ha träffat. En del behöver komma fastän de har symtom som kan bero på covid-19.

Kontakta mottagningen om du är osäker på hur du ska göra.

Sjukresa

Patienter som är 70 år eller äldre och behöver besöka vård och behandling, har från den 15 april rätt till sjukresor. Det gäller även personer som i vanliga fall kan resa med kollektivtrafiken. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av Covid-19.