Aktuellt

 

                      Coronaviruset i Stockholms län

 

Vaccination Covid -19

Extra vaccinöppet lördagen den 11 december kl 09-14 hos Husläkarna i Margretelund.

Pfizer dos 1, 2 för alla som behöver, samt dos 3 för personer 65 +

Boka på 1177 Husläkarna i Margretelund eller på telefon 08-54087600.

 

Information om vaccinationsmottagningar

Region Stockholm har Vaccinationsmottagningarna har hög kapacitet, är spridda inom länet och tider bokas via appen Alltid Öppet med Bank-id eller Freja e-id plus. De som av olika skäl inte kan boka tid via en digital lösning kan boka tid via en särskild telefontjänst. Ring 1177 eller ring på telnr:

Bokningstjänsten finns även på följande språk och öppettider:

Engelska: 08–428 429 20, öppet alla dagar kl. 08.00 - 19.00

Arabiska: 08–428 429 01, öppet vardagar kl. 08.00 - 19.00

Somaliska: 08–428 429 02, öppet vardagar kl. 08.00 - 12.00

Finska: 08-428 429 03, öppet vardagar kl. 08.00-12.00

Tigrinja: 08-428 429 04, öppet vardagar kl. 08.00-12.00

Persiska: 08–428 429 08, öppet vardagar kl 08.00 - 12.00

Polska: 08-428 429 09, öppet vardagar kl. 08.00-12.00

Ryska: 08-428 429 11, öppet vardagar kl. 08.00-12.00

Spanska: 08-428 429 12, öppet vardagar kl. 08.00-12.00

Svenska: 08–428 429 30, öppet alla dagar kl. 08.00-19.00

Du måste ha ett svenskt personnummer för denna telefonbokningstjänst. Om du inte har svenskt personnummer kan du kontakta en vårdcentral för att få en tid.

 Vaccineringen är kostnadsfri.

Covid-19 upptäcktes i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt. 1177 Vårdguiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur kan jag undvika att få covid-19?

Här är några allmänna tips på saker du kan göra själv för att undvika att få smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Håll avstånd till andra personer än dem du bor med, särskilt på platser där många samlas.

Tar du mediciner är det viktigt att fortsätta med det enligt läkarens ordination. Diskutera med din läkare om du är osäker på hur du ska göra.

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka och kommer inte att veta att det är covid-19. Här är symtom som du kan få:

 • Snuva
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Värk i muskler och leder
 • Feber
 • Torrhosta
 • Andningsbesvär.

Det kan börja med snuva och ont i halsen. Många får också feber, hosta, huvudvärk, och ont i leder och muskler. En del får nedsatt lukt och smak, eller blir illamående och kan få diarré. Man kan känna sig mycket trött.

Symtomen kommer oftast omkring tre-fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Det är olika hur länge man känner sig sjuk. Det kan gå över efter några dagar, men ibland kan det ta flera veckor. Många har feber länge.

En del får svårare besvär. Besvären kan komma snabbt efter några dagar. Man känner sig sjukare och får jobbigt med andningen. Då har man fått lunginflammation.

Coronavirus/covid19 - Behöver jag ringa vården?

Gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården.

https://corona.sll.se/ Fungerar ej med Explorer men med Chrome

 Gå inte till någon vårdinrättning utan att ha ringt först, då du kan smitta andra!

Vid allmänna frågor angående coronaviruset ring 11313.
Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.

Provtagning

Alla invånare i Region Stockholm ska få möjlighet att testa sig för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna med symtom på covid-19 tar ett PCR-test. Samma rekommendation gäller barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder.

För att kunna erbjuda provtagning till många har Region Stockholm skapat en digital lösning.

Om du kan ber vi dig att först svara på frågor om ditt hälsotillstånd i Regions Stockholms app Alltid öppet. När du svarat på frågorna i appen får du en kod.

Sedan loggar du in på 1177.se. Här använder du din kod för att boka och beställa din provtagning. Beroende på vilket prov du ska ta kommer det erbjudas olika alternativ.

Efter 2-7 dagar är ditt provsvar klart. Då får du ett meddelande från 1177. Du kan logga in och läsa ditt provsvar på 1177.se.

Om ditt provsvar är positivt och du har frågor kring detta kan du boka tid för videomöte eller besök hos din vårdgivare.

Även om ditt provsvar är negativt är det viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Om Alltid öppet

Appen Alltid öppet kan laddas ner kostnadsfritt från Appstore och GooglePlay. Du loggar in i appen med mobilt BankID. Läs mer om appen Alltid öppet (länk) https://www.slso.sll.se/alltid-oppet

Mer information om provtagning Läs mer om hur provtagningen går till på 1177.se (länk) https://www.1177.se/stockholm

 

Vad gäller om jag är sjuk och måste hålla mig hemma?

Om du har förkylningssymtom ombeds du att stanna hemma från arbete, skola och förskola tills du är frisk.

Under den här tiden ska du undvika att träffa andra personer. Till exempel ska du inte:

 • träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan, arbetet eller förskolan. Du ska inte heller gå ut för att handla i din butik.resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg.

Om du har haft en förkylning ska du vara hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri. Allt för att undvika att andra människor utsätts för risk att smittas.

På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra

Bedömning av smittfrihet vid covid-19

I vägledningen beskrivs nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 i olika situationer. Kriterierna skiljer sig beroende på sjukdomens svårighetsgrad och olika vårdsituationer.

För att kunna bedömas som smittfri ska patienten vara feberfri och stabilt kliniskt förbättrad sedan minst 2 dygn. Dessutom ska det sedan symtomdebut ha gått:

 • minst 7 dygn för personer som vistas i hemmet med mild sjukdom. 
 • minst 14 dagar för sjukhusvårdade p.g.a. covid-19 och vårdade på särskilda boenden för äldre (SÄBO).
 • minst 21 dagar för intensivvårdade.

Du som har ett bokat besök i vården

Har du ett bokat möte i vården?

Du kan behöva boka om mötet om du är förkyld. Ibland går det ändå att få hjälp med det du behöver, till exempel genom att ringa eller videosamtala med den du skulle ha träffat. En del behöver komma fastän de har symtom som kan bero på covid-19.

Kontakta mottagningen om du är osäker på hur du ska göra.

Sjukresa

Patienter som är 70 år eller äldre och behöver besöka vård och behandling, har från den 15 april rätt till sjukresor. Det gäller även personer som i vanliga fall kan resa med kollektivtrafiken. Patienten får inte ha konstaterad smitta eller misstanke om smitta av Covid-19.

Umgås utan att träffas

Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer.

Behåll kontakten med dina nära och kära, även om du inte kan träffa dem. Ring ett telefonsamtal. Det finns program och appar som gör att du kan ringa videosamtal om du har en dator eller en smart telefon.