Distriktssköterskor

Här arbetar fyra distriktssköterskor:

  • Åsa Nordmark Åkerblom chefssjukssköterska
  • Christina Olausson Larsson
  • Anette Holmgren
  • Marie Jensen
  • Emma Samuelsson
  • Ssk Jonna Malmstedt

Varje vardag har vi tidsbokad mottagning. För att boka tid till distriktssköterskan ringer du på telefon 08 - 540 876 00. Hit kan man vända sig för bl.a blodtrycks-kontroller, injektioner, sårvård, utslag, ögoninfektioner mm. Även inkontinenshjälpmedel är vårt ansvarsområde.

Hembesök görs dagligen hos de patienter som bedöms behöva detta. Vi har många externa samarbetspartners tex hemtjänsten, biståndsbedömare på kommunen, arbetsterapeut i primärvård.

I vår förskrivningsrätt ingår förskrivning av förbrukningshjälpmedel såsom material för egenkontroll av blodsocker, stomiartiklar, inkontinensprodukter. Vi har även förskrivningsrätt av vissa läkemedel.

Nya riktlinjer från Stockholm läns landsting gällande förskrivning av hjälpmedel. En gång per år krävs ett besök för uppföljning. Tid bokas via mottagnings sjuksköterska.

Vi distriktssköterskor arbetar mycket förebyggande te.x genom hälsosamtal. Vi har valt att profilera oss inom olika hälsoområden.

  • Diabetesmottagning
  • Astma/KOL- mottagning
  • Livsstilssamtal