Astma/KOL - mottagning

Ansvarig distriktssköterska: Christina Olausson Larsson

Efter kontakt med din husläkare utför vi lungfunktionsmätningar (spirometri), ger information och råd om astma och KOL. Vi har även ett stödprogram vid rökavvänjning.