Mottagningssköterskor

På vår mottagning arbetar Helen, Mia, Angelica och Jane som sjuksköterskor. Chatrine som receptionist och Elisabeth som läkarsekreterare. Det är oftast någon av oss du möter i telefon, då det är en av våra huvudsakliga uppgifter att svara.

Du kanske ringer för att boka tid, eller för att få rådgivning i sjukvårdsfrågor.

Vi har också till uppgift att bistå läkarna om du behöver hjälp med viss medicinering, injektioner, utföra vissa undersökningar såsom EKG, hörseltest med mera. Någon av oss är med vid de operationer, rektoskopier eller gynekologiska undersökningar som utförs på mottagningen.