Livsstilsmottagning

När du tillsammans med din vårdgivare kommit fram till att du behöver förändra din livsstil för att nå ett optimalt behandlingsresultat, hänvisas du till vår livsstilsmottagning. På livsstilsmottagningen erbjuder vi utbildning och stöd av en erfaren distriktssköterska för att ändra din livsstil. Vi tar emot vuxna med hjärtkärlsjukdomar eller med s.k "riskfaktorer" som t.ex. övervikt, bukfetma, höga blodfetter, fysisk inaktivitet, rökning, pre- diabetes eller felaktiga matvanor. På livsstilsmottagningen erbjuds behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi följer Socialstyrelsen nationella riktlinjer. Vårt syfte är att stödja dig till en bättre hälsa!