Hälsoundersökning

Vi erbjuder omfattande hälsokontroll.

Hur man mår är någonting som förändras och något som man kan påverka. Ju tidigare signaler på ohälsa, desto större möjligheter att förändra till det bättre. Att gå igenom en hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en överblick över det aktuella hälsoläget och vad som skulle kunna förändras.

Vi erbjuder en omfattande hälsokontroll som inkluderar besök hos både sjuksköterska och läkare.

Vad som bl.a. ingår i vår hälsoundersökning är:

  • blodtryck, puls
  • BMI, vikt, längd och midjemått
  • EKG
  • lungfunktionsscreening med spirometer
  • omfattande blod- och urinprover (inkl. bl.a. blodstatus, kolesterolprover, leverprover, sköldkörtelprover, blodsocker, njurprover, avföringsodlingar samt för män PSA)
  • kontroll av livsstilsfaktorer

Hälsokontrollen omfattar två besök med en veckas mellanrum. Syftet är att kartlägga patientens hälsotillstånd förebyggande och ökar möjligheten att upptäcka avvikande hälsa eller sjukdom i tid.

Pris 3000 kr.