PK-mottagning

För dig som behandlas med Waran och går på mottagningen för INR-kontroll.

Provtagning enligt överenskommelse.

För rådgivning och information kontakta Mottagningssjuksköterska på tfn 08- 540 876 00.