Diabetesmottagning

Ansvarig distriktssköterska: Åsa Nordmark Åkerblom

Här erbjuds stöd och råd till patienter och anhöriga, om kost, motion och egen kontroll av blodsocker. Genom ökad kunskap ges du som patient möjlighet att själv kontrollera din sjukdom. Här kan du även få hjälp med förskrivning av diabeteshjälpmedel.