Aktuellt

Covid vaccination:  Den nationella rekommendationen från och med 1 mars 2024.

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos mot covid-19 under våren 2024.

Detta enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendation som börjar gälla den 1 mars. I Region Stockholm sker vårens vaccinationsinsats under april och maj.

Covid-doserna ska ges med cirka sex månaders intervall. Minsta intervall ska vara tre månader.

 Med "dagliga omsorgsinsatser" menas till exempel särskilt boende för äldre (SÄBO), korttidsboende eller daglig hemtjänst. Personer som har begränsade omsorgsinsatser, till exempel leverans av matlådor, städning och trygghetslarm är INTE en målgrupp för vårens vaccinationsinsats.

Personer som är 65 år och äldre  och bor på SÄBO erbjuds vaccination på boendet.

Personer som har hemtjänst samt de som är 80 år och äldre vaccineras antingen på en vårdcentral eller på en vaccinationsmottagning. Boka tid på en vaccinationsmottagning i Alltid öppet (i appen eller på webben) eller gå på en drop in-tid på en vaccinationsmottagning. Bokningen i Alltid öppet öppnar den 25 mars. 

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation kan de som fått en vaccinationsdos under hösten och också har haft en bekräftad covid-infektion efter den 1 oktober 2023 avstå från sin vårdos om de önskar. De bedöms ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. 

För rekommenderade grupper kommer covid-vaccination fortsatt att vara avgiftsfri. Tidigare har även grupper som inte omfattats av rekommendationen kunnat vaccinera sig avgiftsfritt. Från och med den 1 mars 2024 finns inte längre det erbjudandet. Det är ännu inte beslutat hur vaccination av icke-rekommenderade grupper ska genomföras i region Stockholm.

Husläkarna i Österåker kommer att erbjuda covid vaccinering den 24/4.Bokning av vaccinering sker på  nummer 08-544 024 00. 

För mer information läs på 1177.se 

 

 

Antalet fall av covid-19 i regionen har minskat sedan årsskiftet och därför beslutas det om en lättnad i rekommendationen om munskydds användning på Husläkarmottagningen enligt Vårdgivarguiden.

Vi har gjort en lokal riskbedömning för Husläkarna i Österåker och kommit fram till att detta gäller from 23-02-08.

Munskydd ska användas av både patient och personal när det finns en risk att patienten har någon luftvägsinfektion ( covid, RS,influensa).

Fortsatt gäller att om man har symtom på en luftvägsinfektion ska man INTE komma till mottagningen utan ska ringa för rådgivning 08-544 024 00.  

Patienter som inte har symtom på en luftvägsinfektion behöver inte bära munskydd vid besöket om man inte vill. 

Munskydd finns till alla som vill ha.

Ytterliggare information om covid-19 via 1177.se : klicka här:

 

 

Information med anledning av Covid-19 (Coronavirus)

Från och med den 1/4 -2022 är covid -19 inte längre klassificerad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Den är dock fortsatt anmälningspliktig och smittspårning ska utföras i hälso sjukvård. 

Allmän testning mot covid-19 har upphört. 

Personer som har exponerats i samhället som nära kontakter eller som hushållskontakter kan vara på arbetet, i skolan eller annan verksamhet så länge de inte har några symtom. Får du symtom rekommenderas du stanna hemma så länge du är sjuk, men du behöver inte provta dig.  Inga förhållningsregler  ges till hushållskontakter.

Här är symtomen på covid 19:

feber,hosta, ont i kroppen, huvudvärk, utslag, magont, diarréer. 

Gå inte till någon vårdinrättning utan att ha ringt först, då du kan smitta andra!

Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt. Vid allvarlig sjukdom ringer du 112.

Bra tips!
God handhygien med tvål, vatten och handdesinfektion. Hosta i armveck/näsduk och håll avstånd från andra på cirka 2 meter. Undvik att röra dig i ögon och ansikte.

För mer information gå in på folkhalsomyndigheten.se eller krisinformation.se

 

 Viktig information angående kontakt med nätbaserade vårdcentraler.

Tänk på att om du kontaktar en nätbaserad vårdcentral för hjälp med recept eller videobesök kommer appen att fråga dig om du vill lista dig. Observera då att du blir avlistad från Husläkarna i Österåker. Det är många patienter som berättar att det blivit omlistade utan att de gjort ett aktivt val. Har du en pågående utredning samt sjukskrivning rekommenderas denna vara avslutad innan omlistning sker. Vi kan inte garantera att du får tillbaka din tidigare husläkare.
Att vara listad innebär att vårdcentralen ska ta hand om alla dina ärenden såsom receptförnyelser, årskontroller, fysiska besök, telefonkontakt, hembesök, hemsjukvård mm.