Aktuellt

OBS !! 
Vi har förnärvarande (4/4-22)  nått vårt tak för listade patienter. Detta innebär att patienter som inte är listade på mottagningen inte kan lista sig.  Vi välkomnar nya patienter efterhand. Möjlighet att ställa sig i kö finns. Gör ditt vårdval direkt via 1177.se detta kräver att du har ett bankid,  alternativt kom till receptionen och fyll i ett listnings papper på plats.  Vi ringer INTE upp och meddelar när du fått plats hos oss utan det ser du på 1177.se.  

 

Covid vaccination: 

Är du inte covid vaccinerad gör det snarast.  Dos nr 4 ges till alla som är 65 år eller äldre. Tid bokas via appen "Alltid öppet" eller på tfn 08–428 429 30. Det går också bra att vända sig direkt till www.prosalus.se. Prosalus hittar ni inne i "gamla delen" av Åkersberga centrum, ovanför Hemtex.

  • Behöver du ett Covid-pass  gå in på www.ehalsomyndigheten.se följ instruktionerna både för er som har BankID och saknar BankID.
  • Samtyckesblankett och hälsodeklaration för barn 12-15 år (födda 2006) klicka här.
  • Behöver du ett tillfrisknandebevis inför resa går du in på1177.se och söker på tillfrisknandebevis. Husläkarmottagingar skriver INGA  sådana intyg. 
  • I Region Stockholm finns ett supportnummer för de som har vaccinerat sig mot covid-19 och vill hämta ut ett vaccinationsbevis men saknar svenskt person- eller samordningsnummer. Supportfunktionen ser om de kan bekräfta vaccinationen och skickar i så fall informationen till e-hälsomyndigheten, som i sin tur utfärdar vaccinationsbevis. Tjänsten är öppen helgfria vardagar och för att kunna använda den måste personen ha tagit senaste dosen i Stockholms län. Supporttjänsten har telefonnummer 08-123 365 78.

 

Information med anledning av Covid-19 (Coronavirus)

Från och med den 1/4 -2022 är covid -19 inte längre klassificerad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Den är dock fortsatt anmälningspliktig och smittspårning ska utföras i hälso sjukvård. 

Allmän testning mot covid-19 upphör och fokus för testning och smittspårning är att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen.


De råd som kvarstår är:
• Alla över 18 bör vaccinera sig med tre doser.Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.
• Den som är sjuk med symtom som kan vara covid-19 ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.
• Den som inte är vaccinerad bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus 

Personer som har exponerats i samhället som nära kontakter eller som hushållskontakter kan vara på arbetet, i skolan eller annan verksamhet så länge de inte har några symtom. Får du symtom rekommenderas du stanna hemma så länge du är sjuk, men du behöver inte provta dig.  Inga förhållningsregler  ges till hushållskontakter.

Här är symtomen på covid 19:

feber,hosta, ont i kroppen, huvudvärk, utslag, magont, diarréer. 

Gå inte till någon vårdinrättning utan att ha ringt först, då du kan smitta andra!

Vid allmänna frågor angående coronaviruset ring 11313.
Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.Vid allvarlig sjukdom ringer du 112.

Bra tips!
God handhygien med tvål, vatten och handdesinfektion. Hosta i armveck/näsduk och håll avstånd från andra på cirka 2 meter. Undvik att röra dig i ögon och ansikte.

För mer information gå in på folkhalsomyndigheten.se eller krisinformation.se

Försäkringskassan har även en särskild sida med aktuell information kopplat till coronaviruset klicka här för att komma till sidan. 

Provtagningsindikation från och med 9/2-22 

Provtagning för covid-19 rekommenderas INTE längre generellt  vid symtom.  Det finns däremot en generell rekommendation om att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.

Omsorgstagare och personal inom vård och äldreomsorg ska alltid provtas vid symtom. Liksom tidigare behöver provtagning inte göras om personen haft covid-19 de senaste tre månaderna.

För att boka ett covidtest  behöver du ett bankid och ladda ner appen "Alltid öppet" : App Store eller Google Play  .

Saknar du bank id eller inte har utrustningen så kan du ringa på tele  08-428 429 30 för att boka ett covid test öppet alla dagar 8-19.

Har du  skyddad ID,ej svensk personnummer,  kan du ta kontakt med mottagningen så skriver vi en provtagningsremiss. 

 

Viktig information angående kontakt med nätbaserade vårdcentraler.

Tänk på att om du kontaktar en nätbaserad vårdcentral för hjälp med recept eller videobesök kommer appen att fråga dig om du vill lista dig. Observera då att du blir avlistad från Husläkarna i Österåker. Det är många patienter som berättar att det blivit omlistade utan att de gjort ett aktivt val. Har du en pågående utredning samt sjukskrivning rekommenderas denna vara avslutad innan omlistning sker. Vi kan inte garantera att du får tillbaka din tidigare husläkare.
Att vara listad innebär att vårdcentralen ska ta hand om alla dina ärenden såsom receptförnyelser, årskontroller, fysiska besök, telefonkontakt, hembesök, hemsjukvård mm.
Vi vill fortsätta att ta hand om er på bästa möjliga sätt och har nu möjlighet till både chatt och videosamtal.
Om du vill lista dig hos oss kan du göra det här.