Psykosociala teamet

Vi som arbetar här:

Ann-Sofie Roberntz, Socionom, Leg psykoterapeut

Åsa Bergelind, Beteendevetare, Leg psykoterapeut

Lena Waernulf, Socionom, Leg psykoterapeut

Alvaro Mármol, Leg psykolog

Annica Nilsson, Socionom/kurator, Grundläggande utbildning i psykoterapi

Vi gör bedömningar och erbjuder korta behandlingsinsatser vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa såsom depression, ångest, stressproblematik, sömnproblematik samt vid livskriser.
Vid behov kan vi slussa dig vidare om du är i behov av en annan vårdgivare

NYHETER
Kognitiv beteendeterapi via internet, IKBT, på vårdcentralen. Det är sedvanlig KBT förmedlad via dator/surfplatta/smartphone. Behandlarstödet ges av leg psykolog eller leg psykoterapeut med KBT-utbildning. Initialt träffar du alltid psykologen/psykoterapeuten i ett eller ett par bedömningssamtal. Därefter får du tillgång till ett internetbaserat behandlingsprogram. En fördel är att du kan ta del av behandlingen på en tid och plats som passar dig. Intresserad? Läs mer här: information-om-kognitiv-beteendeterapi.pdf


Gruppbehandling vid sömnproblematik

Kognitiv beteendeterapi vid sömnproblem har stöd i många studier som visar att metoden bör vara det som först ska erbjudas patienten för att behandla sömnproblem på bästa sätt. KBT ger ofta inte lika snabb effekt som sömnmedicin, men den långsiktiga effekten är ofta mer stabil och hållbar.
Vi kommer erbjuda gruppbehandling under både vår och höst, där du med sömnproblem (svårigheter att somna, nattliga uppvaknanden, för tidigt uppvaknande) kommer att få träffa två av våra terapeuter under åtta tillfällen för att med deras guidning få hjälp att sova bättre. Grupperna kommer att bestå av 8-10 personer. Initialt träffar du psykolog för ett bedömningssamtal.