Psykosocial verksamhet för vuxna

Psykosociala teamet består av tre legitimerade psykoterapeuter som arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa.

En legitimerad psykoterapeut har vidareutbildning i psykoterapi och kan exempelvis ha någon av följande grundutbildningar; psykolog, socionom, beteendevetare, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller präst.

När ska jag söka hjälp?
Det är vanligt att man någon gång i livet upplever svårigheter som känns övermäktiga. När dessa svårigheter utgör ett lidande för en själv eller omgivningen och inte är övergående är det ofta en god idé att söka hjälp. För att komma till oss för en bedömning behöver du boka en tid till din läkare och för att få en remiss till oss.

Vad kan vi erbjuda?
Vi arbetar med bedömning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Du kan exempelvis söka för sömnbesvär, stress, depression, riskbruk, ångestproblematik och livskriser. Vi erbjuder korta behandlingsinsatser.

Under det första samtalet (bedömningssamtalet) får du beskriva din problematik och vad du önskar hjälp med. Efter det första besöket kommer vi överens om fortsatt planering. Vad som föreslås beror på din problematik och vilken forskning som stödjer behandling för detta.

De behandlingsinriktningar/metoder som vi i teamet arbetar efter utgår från KBT (kognitiv beteendeterapi) och/eller PDT (psykodynamisk terapi). Vi har fysiska besök, digitala besök via videolänk och KBT-behandlingar via internet.

I perioder av hög efterfrågan har vi svårt att ta emot alla inkommande remisser, varför vi i perioder skickar remisser vidare till en annan vårdgivare med kompetens inom området psykosocialt stöd och psykoterapeutiska behandlingar.

Under pågående kontakt
Om du behöver avboka eller boka om ett besök hos din behandlare anmäl återbud till sekreterare på telefonnummer 070-474 53 12. Uteblir du eller avbokar tiden mindre än 24 timmar före utsatt tid, faktureras besöksavgiften enligt gällande taxa (för närvarande 400 kr). Då du bokar av en tid behöver du uppge om du önskar en ny tid för samtal, i annat fall kommer kontakten med din behandlare att avslutas efter fyra veckor.

Möjligheten till videokontakt
Om du är sjuk, är hemma med ett sjukt barn eller om du av någon annan anledning inte har möjlighet att komma till mottagningen finns nu möjligheten att ersätta besöket på mottagningen med ett videosamtal. Kontakta aktuell behandlare eller sekreterare för att ge information att du vill ha videosamtal i stället för ett besök på mottagningen. Tiden för videosamtalet blir då den samma som det inbokade besöket och terapeuten ringer upp dig. Videokontakten faktureras i efterhand enligt gällande taxa.

IKBT
Kognitiv beteendeterapi via internet, IKBT, på vårdcentralen. Det är sedvanlig KBT förmedlad via dator/surfplatta/smartphone. Behandlarstödet ges av leg psykolog eller leg psykoterapeut med KBT-utbildning. Initialt träffar du alltid psykologen/psykoterapeuten i ett eller ett par bedömningssamtal. Därefter får du tillgång till ett internetbaserat behandlingsprogram. En fördel är att du kan ta del av behandlingen på en tid och plats som passar dig. Intresserad?

Läs mer här: information-om-kognitiv-beteendeterapi.pdf

 

Vid akut behov av psykiatrisk hjälp:
Kontakta Aleris Psykiatri Jourenheten Nordost 08-128 899 00
(öppet alla dagar, dygnet runt)

Familjerådgivning:
Österåkers kommun www.osteraker.se
Svenska kyrkan www.svenskakyrkan.se/osteraker

Psykosociala teamet

Bild: Ann-Sofie Roberntz

Ann-Sofie Roberntz

Leg psykoterapeut, Socionom

Bild: Åsa Bergelind

Åsa Salomonsson

Leg psykoterapeut, Beteendevetare

Bild: Lena Waernulf

Lena Waernulf

Leg psykoterapeut, Socionom