Vårdval

Här kan du läsa om vad som gäller vid vårdval och att lista sig på vårdcentral. Kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information.

 

Vårdval Vårdcentral

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i ett annat landsting. Vårdval vårdcentral startade 2009 i Västra Götaland och är personligt, därför behöver varje familjemedlem välja den vårdcentral de vill tillhöra. För barn upp till 16 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Du kan välja att tillhöra en särskild vårdcentral, det kallas för att lista sig. För att välja att tillhöra JohannesVården behöver du fylla i en listningsblankett som du får av oss eller om du är folkbokförd i Västra Götaland kan du gå in och lista dig via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du inte gör ett aktivt val blir du automatiskt listad hos oss om vi ligger närmast din folkbokföringsadress.

 

Vårdval Rehab

På alla rehabenheter finns arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vårdval Rehab infördes september 2014 i Västra Götalandsregionen och det innebär att du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik, själv kan välja vilken rehabenhet du vill gå till. Vissa rehabenheter kommer att erbjuda särskild teamrehabilitering för personer med neurologiska sjukdomar. I dessa team ingår arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped.

Vi på JohannesVården rehab har inget neuroteam, men vi tar emot personer i alla åldrar som har olika diagnoser och funktionsvariationer, som inte kräver sjukhusvård. Det kan till exempel vara ryggvärk, ledvärk, psykisk ohälsa och neurologiska sjukdomar. Till rehabenheten kan du också vända dig om du har behov av hjälpmedel.

När du behöver rehabilitering kontaktar du den rehabenhet du vill gå till, du behöver inte gå via din läkare och du behöver ingen remiss.

Kontakta JohannesVården rehabmottagning på tel 892940.