Välkommen till Johannesvårdens Rehabiliteringsmottagning!

På vår rehabiliteringsmottagning kan du få hjälp med kroppsliga besvär och hinder i vardagen av våra fysioterapeuter och arbetsterapeut. Vi vill gärna jobba med just Dig i fokus, att stärka dina egna resurser för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv.

 

Fysioterapeut/Sjukgymnast

En fysioterapeut kan hjälpa dig som har besvär i muskler och leder t ex fot-, knä-, nack- och ryggbesvär, långvarig smärtproblematik, stress- och ångestsymtom, avvikande kroppsuppfattning/kroppsbild och obalans i fysisk aktivitetsnivå.
Fysioterapeuten jobbar med rehabilitering vid olika sjukdomstillstånd och nedsatt funktionsförmåga samt efter olyckor och idrotts- eller arbetsskador. Fysioterapi kan förbättra din hållning, balans, koordination, kondition och styrka. Behandlingen kan ske individuellt och/eller i grupp.

Arbetsterapeut

Arbetsterpeuten kan hjälpa till att övervinna begränsningar i din vardag, genom att bland annat prova ut hjälpmedel, finna lösningar för att förenkla din vardagsteknik eller se över ett komplicerat livspussel. Arbetsterapeuten kan ordna med aktivitetsanpassning, individuellt eller i grupp och skriva intyg vid behov av bostadsanpassning. Rehabilitering av handproblematik och en del annan ledträning tillhör också arbetsterapeutens område.

Patientskola

Vi erbjuder Artrosskola som är till för alla med artros. Den rekommenderas som en grund i behandlingen av artros och den efterföljande träning som sker i anslutning till den.

Smärtskolan är till för alla som har ont i någon del av kroppen. Att få förbättrad kunskap om hur smärtan fungerar och vad man kan göra för att den ska bli lindrigare, eller att förhålla sig till den på ett annat vis kan leda till ökad livskvalitet. Smärtskolan kombineras med egen träning i gym.

Stresskola är för Dig som behöver hjälp med stresshantering. Stress är en naturlig del av livet, men den kan också få oss att må dåligt. Kursen syftar till att förstå mer om stress, ge verktyg för hur man kan hantera stress och se förändringar som man behöver göra för att må bättre.

ReDO är för dig som har svårt att få ihop vardagen och behöver hjälp med att se över din struktur för att må bättre. Det är många som upplever stress i vardagen och ibland så kommer ens egna behov i skymundan, det är viktigt att pausa och utföra aktiviteter som ger återhämtning. Arbetsterapeuten leder dig genom ett arbete för att se över vad du behöver justera för att få ett liv i bättre balans.

Artrosskolan och Smärtskolan är framtagen av reumatikerförbundet. Stresskolan är västra götalandsregionens utbildningskoncept och ReDO är från arbetsterapeuternas riksförbund.

Detta kommer att följas av instruktioner om hur man bokar ett besök samt presentation av de som jobbar på rehabiliteringen.

Välkommen till Johannesvårdens Rehabiliteringsmottagning!