Vi som arbetar här

Personal

Läkare

Ann-Cecilia Wallin Götborg -  Specialist Allmänmedicin

Gabriel Halldin - Specialist Allmänmedicin

Linda Åström - Specialist Allmänmedicin

Hanna Kyllönen - Specialist Allmänmedicin 

Bob Olsson - ST Allmänmedicin

Johanna Ekström - ST Allmänmedicin

Anna Rutgersson - ST Allmänmedicin

Amanuel Aklilu - ST Allmänmedicin

  

Sjuksköterskor

Sara Andersson - Distriktsjuksköterska och Verksamhetschef

Helene Traung - Distrikt- och Diabetessjuksköterska

Arvid Brunnegård - Diabetessjuksköterska

Mia Jorstad Langeland - Distriktssköterska och vårdsamordnare

Sarah Setayesh - Distriktssköterska och äldresköterska

Sahar Shayesteh - Sjuksköterska och rehabkoordinator

Martina Magnusson - Sjuksköterska

Agneta Smittberg - Distriktssköterska

Liz Lundström - Sjuksköterska

BVC

Maria Åkesson - Barnsjuksköterska

Maria Tingdahl - Barnsjuksköterska

 

Undersköterskor

Anna-Karin Ehiahuruike

Isis Jernstig

Jeanette Zakrisson

Hasima Gasanin

Johanna Forsberg

 

Rehab

Monica Hansen - Fysioterapeut

Karl Edlund - Fysioterapeut

Elisabeth Pekonen - Fysioterapeut

David Muhr - Fysioterapeut

Helene Redhammar - Arbetsterapeut

 

Sekreterare

Birgitta Evanson

Administration

Linda Rehnman

 

UPH

Lotta Karlsson - Psykolog

Dennis Sheperd - Leg Hälso-och sjukvårdskurator

Sandra Wennersten Askelind - Socionom 

Emma Thyberg - Psykolog

Carola Sköld - Psykoterapeut

Kim Holm - PTP-psykolog

Samtalsmottagningen

Monica Hjalmarsson - Leg Hälso-och sjukvårdskurator

Karin Gustafsson - Psykolog