Välkommen till UPH på Johannesvården!

På vår mottagning för unga med psykiska besvär hjälper vi dig som är mellan 6 – tom 17 år. Både barn och föräldrar är självklart välkomna att kontakta oss och du behöver inte vara listad på vårdcentralen. Vårt uppdrag är att göra bedömningar och ge kortare behandlingsinsatser till barn och unga med tillfälligt nedsatt psykisk hälsa.


Hos oss kan du få hjälp:

· Om du behöver hjälp att hantera rädsla, ångest och oro
· Om du har sömnproblem eller stress
· Om du är nedstämd eller deprimerad
· Om du att du har problem vid till exempel impulsivitet och ilska
· Om du som förälder behöver hjälp i ditt föräldraskap

Vi som arbetar här är psykologer och socionomer. Vi ger råd, stöd och behandling både individuellt, i grupp och via internet. Om det visar sig att fler resurser behövs för att reda ut problemen får du hjälp med vidare hänvisning och remittering till rätt ställe.
Vi tar inte emot remisser, men andra vårdgivare såsom elevhälsa, andra vårdcentraler och ungdomsmottagningar är välkomna kontakta oss för konsultation och kan förmedla kontakt med oss när det behövs.

Vi gör inga neuropsykiatriska utredningar.

Vi vill att patienten själv eller vårdnadshavare ringer till oss. Ungdomar över 16 år kan söka själva. Besöket hos oss är kostnadsfritt för barn och unga under 18 år.


Vad händer när man tar kontakt med oss?

När ni ringer, kommer ni i kontakt med en av våra behandlare via telefon. Där får ni berätta vad ni söker för. Om vi bedömer att vi kan hjälpa er, får du som patient och helst minst en förälder tid för nybesök hos oss. Där försöker vi ta reda på vad som är ditt bekymmer och komma fram till lämplig behandling.

Välkommen till UPH på Johannesvården!