Välkommen till UPH på Johannesvården!

På vår mottagning för unga med psykiska besvär hjälper vi dig som är mellan 6 – tom 17 år. Både barn och föräldrar är självklart välkomna att kontakta oss och du behöver inte vara listad på vårdcentralen. Vårt uppdrag är att göra bedömningar och ge kortare behandlingsinsatser till barn och unga med tillfälligt nedsatt psykisk hälsa.


Hos oss kan du få hjälp med:

Oro och ångest

Nedstämdhet och depression

Sömnproblem

Stress

Känsloreglering som leder till affektutbrott och ilska

Tvångstankar/tvångshandlingar

Annan psykisk ohälsa som påverkar livet negativt

När du som förälder behöver strategier för att kunna stödja ditt barn bättre

 

Vilka arbetar hos oss?

Vi som arbetar här är psykologer och socionomer med KBT-kompetens. Vi samarbetar också med tex. sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter på vårdcentralen.

Vilka insatser kan man få?

Vi erbjuder bedömningssamtal, internet-KBT, kortare individuella KBT-behandlingar samt föräldrastöd främst i form av föräldragrupper.

Vi gör inga neuropsykiatriska utredningar.

 

Hur tar man kontakt med oss?

Enklast tar ni kontakt via den digitala tjänsten MittPTJ - se länk till höger. I MittPTJ väljer ni som sökorsak "Kontaktformulär för Ungas Psykiska Hälsa".

Där får ni beskriva ert bekymmer och era önskemål om hjälp. Därefter kontaktar vi er och erbjuder tid för nybesök.

Har ni haft kontakt med oss tidigare kan ni välja formuläret "Övriga administrativa ärenden" och skriva vem ni söker kontakt med.

Ni kan också kontakta oss via telefon på nummer 031-892930, knappval 4, och lämna ett meddelande.

 

Välkomna att höra av er till oss!

 

Föräldrautbildningar

Föräldrautbildning ABC

Vill du stärka relationen till ditt barn för att hjälpa det att bli tryggt och självständigt som individ?

ABC är en gruppbehandling för föräldrar som riktar sig till dig som har barn mellan 6 och 12 år och som vill ha vägledning i hur du skapar en mer positiv relation till ditt barn. Hur undviker man stressiga situationer? Hur kan man förebygga konflikter? Hur kan man få mer tid till positivt umgänge? Utbildningen består av fyra tillfällen á 2 timmar

ABC på plats: 25/10, 8/11, 15/11, 22/11. (Tisdagar 8:30-10:30)

Föräldrautbildning – Affekt

Är du förälder till ett känslostarkt barn?

Affekt är en grupputbildning för föräldrar till barn och ungdomar från 6 år till yngre tonåren med utåtagerande beteende. Denna utbildning kan hjälpa dig/er att få en ny och fördjupad förståelse för ditt barn och eventuella orsaker till problemskapande beteenden, lära er nya sätt att förebygga konflikter samt hantera explosiva utbrott i stunden. Utbildningen består av fem tillfällen á 2 timmar och erbjuds både på plats och digitalt.

AFFEKT digitalt: 24/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5 (Torsdagar 8:30-10:30)

AFFEKT på plats: 24/5, 7/6, 30/8, 13/9, 27/9 alltså två tillfällen innan och tre efter sommaren. (Tisdagar 8.30-10.30)

AFFEKT digitalt: 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10 (Tisdagar 8:30-10:30)

AFFEKT på plats: 27/10. 10/11, 17/11, 24/11, 1/12 (Torsdagar 8:30-10:30)

AFFEKT digitalt: 29/11, 6/12, 10/1, 17/1, 24/1 (Tisdagar 8:30-10:30)

 

Föräldrautbildning – Hantera oro

Är du förälder till ett barn med överdriven oro?

Hantera oro är en grupputbildning som riktar sig till föräldrar med barn och ungdomar från 6 år till yngre tonåren med lindrig ångestproblematik. Utbildningen innefattar hur oro fungerar, hur man som förälder kan bemöta sitt oroliga barn, samt hur man tillsammans kan jobba för att övervinna barnets rädslor. Utbildningen består av fyra tillfällen á 2 timmar och erbjuds både på plats och digitalt.

Hantera oro, digitalt: 2/6, 9/6, 23/6 och 30/6 (Torsdagar 08:30-10:30)

Hantera oro, på plats: 8/9, 15/9, 22/9, 29/9 (Torsdagar 8:30-10:30)

Hantera oro, digitalt: 13/10, 20/10, 27/10, 10/11 (Torsdagar 8:30-10:30)

Hantera oro, på plats: 8/12, 15/12, 12/1, 19/1 (Torsdagar 8:30-10:30)

 

Föräldrautbildning - DEPP

Är du förälder till ett barn i åldern 12-17 år med nedstämdhet?

Utbildningen syftar till att ge fördjupad förståelse för barns mående och eventuella orsaker till nedstämdhet samt lära dig nya sätt att förebygga psykisk ohälsa. Genom föreläsningar, diskussioner och övningar får du verktyg och strategier för hur du och ditt barn kan skapa förändring. Utbildningen bestär av tre tillfällen a 1,5 timmar och erbjuds både på plats ohc digitalt.

DEPP, på plats: 22/9, 29/9, 6/10 (Torsdagar 13-14.30)

DEPP, digitalt: 8/11, 15/11, 22/11 (Tisdagar 8:30-10:30)

DEPP, på plats: 8/12, 15/12, 12/1 (Torsdagar 13-14.30)

 

För anmälan till våra grupper kontakta oss via telefon eller MittPTJ. Alla våra föräldrautbildningar berättigar till VAB.

 

Välkommen till UPH på Johannesvården!