Hälsokontroller

Hälsokontroller

Johannesvården erbjuder hälsokontroller till företag och privatpersoner. Du behöver inte vara listad hos oss för att göra en hälsokontroll

Hälsokontroll görs oberoende av symtom. Vid symtom eller andra sjukdomstecken som behöver utredas eller behandlas görs det på vanligt vis i sjukvården, till sjukvårdstaxa.
Många vill göra en hälsokontroll för att få veta att man verkar vara så frisk som man känner sig. Man vill också upptäcka eventuell sjukdom i så tidigt skede som möjligt, för att ha största möjliga chans till behandling och bot. Dessutom är det önskvärt att upptäcka eventuella risker för framtida ohälsa, så att man kan motverka dessa genom förbättrad livsstil.

Hälsokontroller bekostas inte med allmänna medel, utan är något man helt får bekosta själv. Ibland kan man få en hälsokontroll som löneförmån från sin arbetsgivare. Dessa kan i så fall skräddarsys efter överenskommelse.

På JohannesVården erbjuds hälsokontroller med olika omfattning. Kontakta oss för bokning, information om vad som skiljer de olika hälsokontrollerna från varandra eller övriga frågor.